Na dachu Centrum Handlowego VIVO! Krosno zamieszkały pszczoły, jest ich ponad 50 tys. Szacuje się, że roczne będą one w stanie wyprodukować 100 kg miodu wielokwiatowego.
Zielona okolica otaczająca VIVO! Krosno jest dla pszczół doskonałym miejscem do zbierania nektaru, dlatego też pszczoły wspaniale odnalazły się w warunkach miejskich i zadomowiły na dachu Centrum Handlowego VIVO! Krosno stało się tym samym jednym z niewielu obiektów handlowych w Polsce (jedynym w Polsce południowo-wschodniej), które posiada własną, profesjonalnie prowadzoną pasiekę.

Korzyści z funkcjonowania Pasieki VIVO! mogą czerpać nie tylko klienci VIVO! Krosno, ale głównie mieszkańcy Krosna. Rola pszczół jest bowiem nieoceniona: poza produkcją miodu, która stanowi zaledwie 1/10 pracy, pszczoły mają za zadanie zapylanie kwiatów oraz roślin, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego łańcucha pokarmowego.

pasieka VIVO Krosno

Praca pszczół w Pasiece VIVO! przebiega pod stałym nadzorem i opieką mistrza pszczelarskiego - Marka Barzyka, który posiada blisko 50-letnie doświadczenie w prowadzeniu pasieki i produkcji miodu. Marek Barzyk to również założyciel pierwszej w Polsce miejskiej pasieki na dachu hotelu w Warszawie w 2012. Pasieka ta funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Pracownicy VIVO! którzy sprawują opiekę nad pasieką są również odpowiedni przeszkoleni a same pszczoły nie są zagrożeniem dla klientów.

Miód pochodzący z miejskiej pasieki posiada tyle samo wartości odżywczych, co miody pochodzące z pasieki zlokalizowanej poza miastem. Stanowi on równie cenne wsparcie dla organizmu. Dowodzą temu badania czystości miodu miejskiego zlecane przez pszczelarzy. Miód miejski jest smaczny i zdrowy również dlatego, że na terenach miast pszczoły nie spotykają się z opryskami, co z kolei stanowi duży problem na terenach podmiejskich. Rośliny zapylane przez pszczoły w mieście nie mają kontaktu ze sztucznymi, chemicznymi substancjami, więc nie stanowią zagrożenia ani dla samych pszczół, ani dla osób spożywających miejski miód. Można więc śmiało stwierdzić, że każdy miłośnik pszczelich produktów może pokusić się o wypróbowanie miejskiego miodu bez obaw o własne zdrowie.

WIDEOMiód wyprodukowany w Pasiece VIVO! będzie konfekcjonowany i rozdawany w formie upominków klientom Centrum Handlowego VIVO! Krosno, podczas eventów proekologicznych. W ramach projektu Pasieka VIVO! na pasażu Centrum Handlowego pojawiła się także stała ekspozycja edukacyjna, w której oprócz demonstracyjnego ula wielkopolskiego można poznać wiele ciekawostek dotyczących życia pszczół. Na ekspozycji można także zobaczyć odzież pasieczną oraz wiele przyrządów wykorzystywanych przy pracy w pasiece. Wystawa ma charakter stały, będzie stopniowo uzupełniana, a jej tematyka będzie cyklicznie zmieniana i modyfikowana.

wystawa w VIVO

Od 8 maja na dachu w czterech ulach zamieszkuje około 50 tys. pszczół. Szacuje się, że roczne będą one w stanie wyprodukować 100 kg miodu wielokwiatowego.

Warto podkreślić, że od początku funkcjonowania Centrum Handlowego jego dyrekcja mocno skupia się na realizacji działań proekologicznych. Pasieka VIVO! nie jest pierwszym działaniem w ramach zapewnienia bioróżnorodności i dogodnych warunków życia fauny i flory na terenie VIVO! Krosno. Dotychczas m.in. zamontowano budki lęgowe dla różnych rodzajów ptaków i owadów, zamontowano schrony dzienne dla nietoperzy oraz stworzono siedlisko o charakterze łąki kwietnej. Ponadto cały czas prowadzone są działania, wpływające pozytywnie na ekologię - gromadzona jest woda opadowa, która następnie służy do podlewania roślinności, do systemów ściekowych zamontowano separatory tłuszczowe oraz separatory substancji ropopochodnych i prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.