Radni Powiatu Krośnieńskiego przyjęli uchwałę o pomocy dla gminy Wojciechów w kwocie 15 tys. zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych po przejściu trąby powietrznej.
21 maja br. przez gminę Wojciechów niedaleko Lublina przeszła trąba powietrzna w wyniku czego uszkodzonych zostało około 87 budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz infrastruktura drogowa.

Szkody oszacowano na około 4 mln zł. - W miarę naszych możliwości finansowych staramy się pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. W geście solidarności tym razem postanowiliśmy wesprzeć mieszkańców gminy Wojciechów, którzy ucierpieli w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez gminę - podkreślił starosta Jan Pelczar.

pomocy dla gminy Wojciechów

Radni Powiatu Krośnieńskiego jednomyślnie przyjęli uchwałę o pomocy dla gminy Wojciechów w kwocie 15 tys. zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych po przejściu trąby powietrznej. Pomoc finansowa zostanie przekazana w formie dotacji celowej.