W Urzędzie Miasta w Krośnie przeprowadzono próbę ewakuacyjną pracowników i interesantów Urzędu Miasta Krosna.
W piątek 5 lipca o godz. 10.00 został przeprowadzony próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją pracowników i interesantów Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie pracowników i mieszkańców miasta Krosna z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub innej katastrofy budowlanej będącej przyczyną zagrożenia dla życia i zdrowia.

Alarm ćwiczebny został przeprowadzony podczas normalnego funkcjonowania obiektu, w czasie gdy na jego terenie przebywała pełna, wynikająca z codziennej eksploatacji liczba osób. Wszyscy obecni w Urzędzie bezpiecznie opuścili budynek, zgodnie z planem ewakuacji i udali się na miejsce zbiórki mieszczącej się na parkingu. Z ramienia Prezydenta Miasta Krosna osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie ewakuacji był dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna.

W ćwiczeniach uczestniczyli: Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie oraz Komenda Miejska Policji w Krośnie. Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.