Drzewo złamało się na cmentarzu w Jedliczu. Uszkodziło kilkanaście nagrobków.
Zatrważający widok zastały rodziny bliskich, które odwiedziły dziś rano cmentarz parafialny w Jedliczu.

Prawdopodobie rano doszło do odłamania się konaru brzozy, który spadając uszkodził kilkanaście nagrobków. Na miejsce wysłano pracowników JPGKiM oraz strażaków ochotników z OSP Jedlicze, OSP Żarnowiec i JRG PSP Krosno. Poinformowano także rodziny bliskich o uszkodzeniach.

Jak informuje Urząd Gminy w Jedliczu, zarządca cmentarza dokonał zgłoszenia zdarzenia do firmy ubezpieczeniowej. Obecnie trwa szacowanie strat oraz ocena możliwości uzyskania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia cmentarza. Drzewo od którego odłamał się konar zostało zakwalifikowane do wycinki w 2019 roku jednak z uwagi na okresy lęgowe ptaków, wycinka jest możliwa dopiero w październiku.

Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik podziękowała poprzez stronę urzędu wszystkim zaangażowanym w akcję usuwania skutków zdarzenia oraz w prace porządkowe.