Teleopieka to alternatywa dla wynajmu opiekunki. Taka forma wsparcia będzie realizowana w Krośnie, w pierwszym naborze skorzysta 50 niesamodzielnych osób, które ukończyły 60 rok życia.
Teleopieka to nowa, całodobowa usługa, umożliwiająca wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osoby starszej.

Nadajniki/odbiorniki z komunikatorem audio umocowane są w bransoletkach, które seniorzy noszą stale przy sobie. Wciśnięcie przycisku alarmowego uruchamia pomoc. Najpierw z podopiecznym próbuje się skontaktować opiekun z centrum operacyjnego, tzw. Centrum Teleopieki. Stosowanie do sytuacji, zawiadamia rodzinę, innych bliskich lub sąsiadów, albo np. wzywa karetkę pogotowia. Nadajnik posiada dodatkowe funkcjonalności m.in. lokalizację, czujnik upadku, pomiar tętna.

Taka forma wsparcia będzie realizowana w Krośnie, w pierwszym naborze skorzysta 50 niesamodzielnych osób, które ukończyły 60 rok życia. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna telefonicznie pod numerem tel.: 13 47 43 214 lub mailowo wysyłając pytania na adres e-mail: osika.krystyna@umkrosno.pl.

Teleopieka jest częścią realizowanego przez Gminę Miasto Krosno i Polski Komitet Pomocy Społecznej projektu pn. "Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII - Integracja społeczna; Działanie 8.3 - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, w którym dostępne będą także inne pomocne rozwiązania: usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania lub sąsiedzka usługa opiekuńcza.