W Iwoniczu odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkoleniowego OHP.
W środę 11 września w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkoleniowego 2019/2020 Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele parafialnym w Iwoniczu sprawowanej przez ks. proboszcza Kazimierza Gierę, ks. katechetę Michała Bestera oraz ks. Czesława Matułę - duszpasterza wojewódzkiego OHP.

inauguracja OHP w Iwoniczu

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali do iwonickiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania, gdzie nastąpiła dalsza część programu. Po odśpiewaniu hymnu jako pierwszy głos zabrał Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś. Zwracając się do młodzieży, wskazał na znaczenie uczestnictwa w Ochotniczych Hufcach Pracy. Mówił o "wolności i dobrowolności" w ich życiu, ukazał wartość przynależności do "Hufców, które oznaczają pewien porządek, zorganizowanie - potrzebne do dobrej pracy i życia" oraz podkreślił sens pracy w osobistym i społecznym wymiarze.

Inauguracyjny wykład do młodzieży wygłosił asp. Jerzy Ossoliński z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który omówił zagrożenia w przestrzeni wirtualnej. Przestrzegł przed mową nienawiści, hejtem, złym postępowaniem w cyberprzestrzeni, które może naruszać dobra osobiste innych i w ten sposób może stać się przestępstwem karanym przez prawo.

asp. Jerzy Ossoliński

Do zebranych swoje słowo skierowała także wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, która zachęcała młodzież do tego, aby nigdy nie tracili nadziei, nawet wtedy, kiedy przyjdzie im zmierzyć się z bardzo trudnymi sytuacjami życiowymi, żeby umieli wyznaczyć sobie cel i dążyć do niego, a mogą to robić przy pomocy wychowawców, doradców zawodowych, pośredników pracy i innych pracowników OHP. Głos zabrał również wicestarosta powiatu krośnieńskiego Andrzej Guzik, który podkreślił, że w dążeniu do wyznaczonego celu potrzebna jest również dobra współpraca jednostek OHP z dyrekcją i nauczycielami szkół.

Po części przemówień wygłoszonych przez zaproszonych gości absolwentka OSiW w Iwoniczu - Sylwia Widz - wykonała dwie piosenki: Edyty Geppert "Kocham Cię życie" oraz Anny Jantar "To co mam", a na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali pieśń oazową "Barka", oddając cześć patronowi Ochotniczych Hufców Pracy - Papieżowi - Świętemu Janowi Pawłowi II.

goście inauguracji

Wśród gości inauguracji byli: Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicestarosta Krośnieński Andrzej Guzik, Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek Buryła, podinsp. Alina Pieniążek z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, p.o Dyrektora Zespołu Szkół przy OSiW Iwonicz Monika Muller i delegacje młodzieży ze wszystkich hufców z Podkarpacia wraz z komendantami.

Sylwia Widz

Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

Głównym celem działalności edukacyjnej OHP jest budowanie systemu pomocy dla młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji, doświadczonej niepowodzeniami szkolnymi lub innymi trudnymi sytuacjami życiowymi. OHP stwarzają jej warunki do uzupełnienia wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz rozwiązania problemów psychospołecznych, wychowawczych, socjalnych, tak aby mogła ona uzyskać zatrudnienie oraz samodzielnie funkcjonować w życiu społecznym i na rynku pracy.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.