Od poniedziałku 16 września w krośnieńskim szpitalu funkcjonuje Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci z Punktem Konsultacyjnym Szczepień dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka.
Uruchomienie poradni ma znaczenie organizacyjne, ponieważ już wcześniej istniała tego typu poradnia w ramach ogólnej Poradni Chorób Zakaźnych. Obecnie poradnia została objęta odrębną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie chorób zakaźnych dla dzieci. Osobny kontrakt nie ma wpływu na zmniejszenie limitu w Poradni Chorób Zakaźnych dla dorosłych.

Od stycznia 2019 roku do 31 lipca 2019 roku w Poradni Chorób Zakaźnych przyjęto 1389 osób oraz 346 osób do 18 roku życia.

Świadczenia są realizowane przez lek. Mariusza Szepelaka oraz dr n. med. Sabinę Dobosz - pediatrę, specjalistę chorób zakaźnych, posiadającą wieloletnie doświadczenie kliniczne w leczeniu chorób zakaźnych dzieci oraz prowadzeniu szczepień ochronnych u dzieci z grup wysokiego ryzyka.

Do chwili obecnej na terenie Województwa Podkarpackiego nie funkcjonowała żadna Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci ani żadna Poradnia Szczepień dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka, dlatego szpital wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom na tego typu konsultację postanowił wydzielić Poradnię Chorób Zakaźnych dla Dzieci z Punktem Konsultacyjnym Szczepień dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka. Mając na uwadze coraz częstsze wątpliwości rodziców na temat zasadności szczepień, utworzenie tego typu komórki jest pomocne zarówno dla lekarzy jak też dla rodziców, którym pozwoli na podjęcie właściwej decyzji i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci. O ile świadczenia z zakresu leczenia chorób zakaźnych dzieci są realizowane przez poradnie chorób zakaźnych dla dorosłych, to w istniejącej strukturze leczniczej odczuwany był do tej pory brak świadczeniodawcy oferującego konsultacje w zakresie szczepień dla dzieci.

Dzieci są obsługiwane przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem pediatrycznym, a także specjalizujących się w diagnozowaniu i leczeniu chorób zakaźnych. Stworzenie odrębnej Poradni znacznie skróci czas oczekiwania małych pacjentów na przyjęcie do lekarza.

Tego typu placówka zajmuje się głównie kwalifikacją do szczepień, poradnictwem - szczególnie w przypadku wątpliwości lub odmowy rodziców dotyczących realizacji szczepień ochronnych, zwiększonego ryzyka wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego, dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi jak choroby przewlekłe, wady wrodzone, zaburzenia odporności, dzieci przedwcześnie urodzonych. Do poradni mogą kierować dzieci lekarze rodzinni oraz lekarze z innych poradni specjalistycznych, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka szczepień.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 13:00 - 18:00 i 13:00 - 14:00 (lek. Szepelak)
wtorek 13:00 - 18:00
czwartek 08:30 - 10:25

Rejestracja pod numerem telefonu (telefon wspólny z Poradnią Chorób Zakaźnych): 13 43 78 661

Podobna poradnia (bez punktu konsultacyjnego) została uruchomiona w Rzeszowie, w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie (ul Warzywna 3).

Udostępnij ten artykuł znajomym: