Powiat Krośnieński zakończył prace związane z remontem drogi powiatowej w Puławach.
Odbiór inwestycji odbył się 12 września z udziałem starosty Jana Pelczara, etatowego członka Zarządu Powiatu Moniki Subik, inspektora nadzoru Stanisława Pękalskiego, kierownika budowy Ryszarda Fica, sołtysa Puław Bronisława Bruka i Janusza Zajdla ze Starostwa Powiatowego w Krośnie.

- Droga została zniszczona w wyniku powodzi w 2010 r. Od tej pory nie była remontowana. Jest to ważny odcinek dla mieszkańców, rolników, a także dla turystów, którzy licznie odwiedzają te malownicze tereny. Cieszymy się, że udało się ją wyremontować - podkreśla starosta.

droga w Puławach

Prace wykonano zgodnie z planowanym terminem, a wykonawcą był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Zakres robót obejmował m.in. mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową, wykonanie nawierzchni jezdni na długości 530 mb., ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz oczyszczenie rowów odwadniających. Wartość inwestycji wyniosła 224 529 zł, z czego 179 623 zł powiat pozyskał z rezerwy celowej budżetu państwa.

Udostępnij ten artykuł znajomym: