Do końca października potrwają prace przy pielęgnacji i konserwacji drzew w Ogródku Jordanowskim.
W ostatnim czasie opracowana została ekspertyza dendrologiczna stanu drzew zlokalizowanych na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Grodzkiej w Krośnie, obejmująca gospodarkę istniejącym drzewostanem, niezbędne do wykonania zabiegi pielęgnacyjne oraz obumarłe drzewa, które należy usunąć.
 
W środę 18 września rozpoczną się prace konserwacyjno-pielęgnacyjne, które potrwają ponad miesiąc.W tym czasie prawie 190 drzew poddanych zostanie pielęgnacji (tzn. m.in. usunięcie suszu/martwych konarów, prześwietlenie/redukcję koron w zakresie wskazanym w ekspertyzie), a 12 martwych lub chorych drzew zostanie usuniętych. Zostaną także wykonane wiązania w koronach wskazanych drzew, a w przypadku 11 po przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych, wykonana zostanie kontrola stabilności i podjęte zostaną decyzje odnośnie ich pozostawienia bądź usunięcia.

wycinka drzew

W związku z zaplanowanymi pracami, korzystanie z Ogródka Jordanowskiego zostanie ograniczone poprzez jego sukcesywne wydzielanie, zabezpieczenie na potrzeby wykonywanych prac.