Sprawdziliśmy aktywność posłów z okręgu nr 22, tych którzy ubiegają się o kolejną kadencję.
Do wyborów parlamentarnych, które odbędą się w Polsce 13 października, pozostało 21 dni. Postanowiliśmy przyjrzeć się aktywności posłów z naszego regionu, tych którzy ubiegają się o kolejną kadencję.

Piotr Babinetz na sejmowej mównicy wystąpił 59 razy. W ciągu czterech lat złożył 13 interpelacji, 3 zapytania i 5 pytań. Poseł podczas głosowań na posiedzeniach Sejmu uczestniczył 7229 razy, co daje frekwencję 89.04%. Pracował w 4 grupach parlamentarnych, 8 komisjach i podkomisjach z czego w Komisji Kultury i Środków Przekazu był przewodniczącym a w jednej z podkomisji zastępcą przewodniczącego. Piotr Babinetz działał także w 7 zespołach parlamentarnych.

Joanna Frydrych z PO w ciągu czterech lat złożyła 726 interpelacji, 27 zapytań i 5 pytań. Na sejmowej mównicy wystąpiła 67 razy. W głosowaniach na posiedzeniach Sejmu uczestniczyła 7763 razy, co daje frekwencję 95.62%. Działała w 8 grupach parlamentarnych, 9 komisjach i podkomisjach oraz 8 zespołach parlamentarnych pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Uzdrowisk.

Jeżeli chodzi o wystąpienia z sejmowej mównicy, to zdecydowanym liderem jest Mieczysław Kasprzak z PSL. Na sejmowej mównicy pojawił się 380 razy. W ciągu czterech lat złożył 17 interpelacji i 16 pytań. Poseł podczas głosowań na posiedzeniach Sejmu uczestniczył 7042 razy, co daje frekwencję 86.73%. Mieczysław Kasprzak pracował w 8 grupach parlamentarnych z czego w grupie Polsko-Argentyńskiej, Polsko-Mongolskiej, Polsko-Słowackiej i Polsko-Tureckiej był wiceprzewodniczącym a w grupie Polsko-Tunezyjskiej przewodniczącym. Działał w 14 komisjach i podkomisjach oraz 14 zespołach parlamentarnych a czego w komisji ds. Energetycznego Pakietu Zimowego był wiceprzewodniczącym, Energetyki Odnawialnej przewodniczącym a ds. Rodziny i Polityki Senioralnej sekretarzem.

Marek Kuchciński Marszałkiem Sejmu był od 12 listopada 2015 roku do 9 sierpnia br. W ciągu czterech lat złożył 2 interpelacje i 3 zapytania. Był członkiem 1 grupy parlamentarnej, przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Karpackiego.

Poseł Stanisław Piotrowicz wystąpił 68 razy, nie złożył żadnej interpelacji, podobnie jak pytania i oświadczenia. Poseł brał udział w 8042 głosowaniach podczas posiedzeń Sejmu, a jego frekwencja wynosi 99.05%. 4 razy reprezentował Sejm w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Pracował w 5 grupach parlamentarnych, był przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem Komisji Ustawodawczej, przynależał do 5 zespołów parlamentarnych.

Z kolei poseł Marek Rząsa z PO na sejmowej mównicy wystąpił 61 razy, złożył 450 interpelacji, 35 zapytań i 3 pytania. Poseł brał udział w 7725 głosowaniach podczas posiedzeń Sejmu, a jego frekwencja wynosi 95.15%. Marek Rząsa działał w 4 grupach parlamentarnych, był wiceprzewodniczącym grupy Polsko-Islandzkiej i przewodniczącym grupy Polsko-Mongolskiej. Pracował w 2 komisjach oraz 2 zespołach parlamentarnych pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Polski Wschodniej i Promocji Badmintona.

Anna Schmidt-Rodziewicz w ciągu czterech lat na sejmowej mównicy wystąpiła 18 razy, złożyła 26 interpelacji, 18 zapytań i 4 pytania. W głosowaniach uczestniczyła 7723 razy, co daje frekwencję 95.12%. Pracowała w 4 grupach parlamentarnych, 8 komisjach i podkomisjach oraz 4 zespołach parlamentarnych.

Adam Śnieżek został zaprzysiężony na posła 12 czerwca br., zastąpił Bogdan Rzońcę, który zdobył mandat europosła. Od momentu złożenia ślubowania na mównicy wystąpił 5 razy i złożył 1 oświadczenie. Wziął udział w tym czasie we wszystkich 587 głosowaniach. Był członkiem 1 komisji i 1 zespołu parlamentarnego.

Piotr Uruski wystąpił 18 razy, złożył 30 interpelacji, 1 zapytanie i 2 pytania, złożył też 1 oświadczenie. Poseł brał udział w 7948 głosowaniach podczas posiedzeń Sejmu, a jego frekwencja wynosi 97.89%. Pracował w 6 grupach parlamentarnych a czego w grupie Polsko-Nigeryjskiej był przewodniczącym. Pracował także w 8 komisjach i podkomisjach, 1 grupie parlamentarnej i 9 zespołach parlamentarnych. Był wiceprzewodniczącym Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego a także sekretarzem Parlamentarnego Zespółu do spraw kontaktów z Królestwem Arabii Saudyjskiej.

Udostępnij ten artykuł znajomym: