Do Sądu Okręgowego w Krośnie wpłynął kolejny protest wyborczy złożony przez Tadeusza Pelczara.
Równo dwa tygodnie od ogłoszenia wyników ponownych wyborów na stanowisko wójta gminy Korczyna, w poniedziałek 23 września do Sądu Okręgowego w Krośnie, za pośrednictwem Sądu Rejonowego, wpłynął kolejny protest wyborczy złożony przez Tadeusza Pelczara. Tym razem przeciwko ważności ponownego wyboru na urząd wójta.

Tadeusz Pelczar wnosi o unieważnienie ponownych wyborów na urząd wójta przeprowadzonych 8 września oraz wygaszenia mandatu wójta i zarządzenie przeprowadzenia ponownych wyborów w obwodowych komisjach wyborczych nr 1 i 2 w Korczynie, nr 7 w Komborni i 9 w Węglówce. Wnosi także o wyłączenie z rozpatrywania protestu wyborczego dwóch osób będących pracownikami Urzędu Gminy w Korczynie.

W uzasadnieniu wskazał szereg nieprawidłowości, które jego zdaniem rażąco naruszają przepisy prawa i kodeksu wyborczego. Wśród nich m.in. uznanie głosu ważnego za nieważny oddanego na swoją osobę, wydanie kart do głosowania nieuprawnionym pełnomocnikom, nieprawidłowy skład komisji wyborczych i otwarcie przez osoby nieuprawnione pakietu głosów.
Udostępnij ten artykuł znajomym: