W Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym otwarto nowoczesne laboratorium wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi. To efekt współpracy szkoły z ORLEN Południe.
Od 1 września w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym otwarty został nowy kierunek kształcenia - Technikum Petrochemiczne. To efekt współpracy szkoły ze spółką ORLEN Południe, która objęła patronatem pilotażową klasę. Naukę na nowym kierunku rozpoczęło 17 uczniów.

otwarcie laboratorium w Miejscu Piastowym

Nowy kierunek kształcenia ma być "kuźnią przyszłych kadr" dla spółki ORLEN Południe, przygotowującej się do budowy instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w rafinerii Jedlicze. W planach spółki jest także dalsza rozbudowa rafinerii m.in. o biogazownię i elektrociepłownię.

otwarcie laboratorium w Miejscu Piastowym

Spółka ORLEN Południe udzieliła wsparcia finansowego Michalickiemu Zespołowi Szkół w wysokości 200 tys. zł. Powstało studio petrochemiczne z nowoczesnymi pracowniami i laboratorium z wysokiej klasy wyposażeniem. Jego oficjalne otwarcie odbyło się w piątek 27 września, uczestniczył w nim Jarosław Wróbel, Prezes Zarządu ORLEN Południe.