Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie zainaugurowali rok akademicki 2019/2020. Uroczystość odbyła się 2 października w auli przy ul. Dmochowskiego.
Jak co roku przed uroczystym rozpoczęciem roku akademickiego odbyła się uroczysta msza święta w Bazylice Farnej.

inauguracja roku PWSZ Korsno

Rozpoczęcie nowego roku ogłosił w auli przy ul. Dmochowskiego rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie prof. dr hab. Grzegorz Przebinda. W słowie wstępu podkreślił, że uczelnia stoi wobec nowych wyzwań i zadań. Dzięki dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem może zaproponować ciekawszą ofertę kształcenia i na dobre wpisała się w pejzaż miasta i regionu.

inauguracja roku akademickiego

Jak na inaugurację przystało, przedstawiciele pierwszego rocznika złożyli uroczyste ślubowanie i symbolicznie zostali włączeni w społeczność akademicką uczelni. Z rąk władz uczelni otrzymali akty immatrykulacyjne. Z kolei Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymali pracownicy PWSZ. Nagrody odebrali także z rąk przedstawicieli samorządów wyróżniający się absolwenci uczelni.

pracownicy PWSZ Krosno

Szczególnie ważnym momentem uroczystości było uhonorowanie statuetkami "Partner 20-lecia" przedstawicieli firm i instytucji od lat współpracujących z uczelnią.

przedstawiciele firm

Na mocy uchwały Senatu PWSZ Medalem "Zasłużony dla PWSZ w Krośnie" odznaczony został Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak.

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Wykład inauguracyjny "Telekomunikacja - plejada nietuzinkowych postaci", wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, Prezes Oddziału Polskiej Akademii nauk w Krakowie.

Wśród zaproszonych gości byli posłowie, władze samorządowe różnego szczebla, przedstawiciele urzędów, szkół, instytucji i firm.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z inauguracji roku akademickiego: