7 października Prokuratura Rejonowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie ujawnionego 19 września br. w jednej z miejscowości w powiecie krośnieńskim rozpowszechniania treści pornograficznych w sposób umożliwiający małoletniemu poniżej lat 15 zapoznanie się z nimi. Sprawa dotyczy proboszcza tej parafii i jednocześnie katechety w szkole, a do sytuacji miało dojść właśnie na terenie placówki oświatowej.
Ze względu na charakter sprawy i dobro prowadzonego śledztwa, prokuratura na chwilę obecną nie zdradza wielu szczegółów. Wiadomo, że dokumenty do krośnieńskiej prokuratury rejonowej trafiły 2 października z Prokuratury Okręgowej w Krośnie. - Dwa dni później przyjęto zawiadomienie od osoby, która sporządziła pisemne doniesienie. Samo zawiadomienie nie było zgłoszone przez rodziców, choć fakt, że do czegoś takiego mogło dojść ujawnili rodzice - informuje prokurator Iwona Czerwonka-Rogoś, prokurator rejonowy w Krośnie.

Dotychczas zebrany materiał dowodowy pozwolił na wszczęcie postępowania z artykułu 200 par. 3 Kodeksu karnego. Jak zaznacza prokurator I. Czerwonka-Rogoś, postępowanie można było prowadzić w formie dochodzenia, jednak z uwagi na zawiłość i wagę sprawy, prokurator zdecydował, że będzie to śledztwo.

Prokuratura zwróciła się już do Sądu Rejonowego w Krośnie o przesłuchanie małoletnich pokrzywdzonych, którym treści pornograficzne miały być udostępnione. Jak udało się nieoficjalnie dowiedzieć, na chwilę obecną może chodzić o dwie osoby poniżej 15 roku życia. - Powierzyliśmy też Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie prowadzenie innych czynności śledczych, w tym między innym przesłuchanie świadków oraz rodziców pokrzywdzonych dzieci - dodaje szefowa krośnieńskiej prokuratury rejonowej.

Termin przesłuchania nie został jeszcze wyznaczony.

Prowadzone śledztwo ma dać odpowiedź na pytanie, czy w rachubę wchodzi artykuł 200 par. 3 Kodeksu karnego, czy też inne czyny wobec małoletnich. W przypadku potwierdzenia zarzutów z tego paragrafu, duchownemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Ksiądz został zawieszony w czynnościach nauczyciela w szkole.

Prokuratura w Krośnie

Nieoficjalnie udało się nam ustalić, że chodzi o proboszcza, który w tej parafii był od 2011 roku. Wcześniej, przez kilka lat pełnił posługę duszpasterską na terenie powiatu sanockiego. Miał też już konflikt z prawem. Jednak tamta sprawa miała zupełnie inny charakter.

ART. 200 PAR. 3 KODEKSU KARNEGO
Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.