W czwartek 10 października w Zespole Szkół w Iwoniczu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączone ze sportowym podsumowaniem roku szkolnego 2018/2019.
Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Krośnie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oraz Zespół Szkół w Iwoniczu.

taniec Krakowiak

Nauczyciele i dyrektorzy szkół otrzymali nagrody Starosty Krośnieńskiego za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W tym roku nagrody otrzymali: Jolanta Bajgier (ZS w Iwoniczu), Agnieszka Budzyńska (ZS przy OSiW OHP w Iwoniczu), Katarzyna Farbaniec (DWD w Rymanowie-Zdroju), Halina Gazda (ZSGH w Iwoniczu-Zdroju), Marta Górka (LO w Jedliczu), Dorota Krzanowska (Poradnia P-P w Miejscu Piastowym), Joanna Półchłopek (ZS w Iwoniczu), Małgorzata Rybczyńska (Poradnia P-P Nr 1 w Krośnie), Anna Sozańska (Poradnia P-P Nr 1 w Krośnie), Barbara Ślączka (ZSGH w Iwoniczu-Zdroju), Paweł Zygmunt (ZS w Jedliczu).

wyróżnieni nauczyciele

Święto Edukacji było także okazją do uhonorowania uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat krośnieński. Stypendia przyznano 57 uczniom, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali znaczące osiągnięcia w nauce, w konkursach i olimpiadach oraz w zmaganiach sportowych.

wyróżnieni uczniowie

W drugiej części spotkania odbyło się sportowe podsumowanie roku szkolnego 2018/2019. Wyróżniono i nagrodzono najlepsze placówki reprezentujące powiat podczas zmagań na różnym szczeblu. Reprezentanci szkół odebrali puchary, dyplomy oraz talony na zakup sprzętu sportowego.

grupa akrobatyczna parkour Krosno

W części artystycznej wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Iwoniczu, Zespołu Szkół w Jedliczu, Martyna Wierzbicka i Igor Krawiec a także grupa akrobatyczna parkour Krosno.

Grzegorz Argasiński

Gośćmi byli m.in. posłowie Piotr Babinetz i Stanisław Piotrowicz, Starosta Krośnieński Jan Pelczar, Wicestarosta Krośnieński Andrzej Guzik, Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Krężałek, Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Witold Kocaj, Sekretarz Gminy Rymanów Marek Penar i Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek Buryła.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: