W Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie w ramach wydarzeń artystyczno - informacyjnych "Bliżej Ameryki" odbył się konkurs pod hasłem "Brownie - amerykańskie ciacho".
W dniu 2 października w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie w ramach wydarzeń artystyczno - informacyjnych "Bliżej Ameryki" odbył się konkurs pod hasłem "Brownie - amerykańskie ciacho". Organizatorem konkursu byli: - Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Konkurs Brownie

W konkursie wzięli udział:
1. Kazimiera Korona i Eugenia Lenart z Senior 'Wigor" w Korczynie"
2. Ewelina Bożętka i Małgorzata Kasprzyk z Piekarni w Zręcinie
3. Ewa Pemal i Stanisława Kubit z "Senior plus" w Głowience
4. Alicja Malinowska i Aleksandra Sajdak z " Koła Gospodyń Wiejskich" w Kopytowej
5. Arkadiusz Haręzga i Sławomir Dudek z Cukierni "Jagusia" w Krośnie
6. Kinga Rymarz i Zofia Kubit z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie
7. Izabela Starowiejska i Paulina Wojtowicz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie

Ocenie podlegały następujące elementy: organizacja i higiena pracy, wykonanie wyrobu, użyte elementy dekoracyjne: ocena organoleptyczna wyrobu: sposób podania.

Podczas konkursowych zmagań w szkole gościli między innymi: przedstawiciele Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Bronisław Baran, przedstawiciele Rady Rodziców oraz stowarzyszeń z okolic Krosna.

amerykańskie ciacho

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się w dniu 3 października w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza: podczas uroczystego spotkania "Bliżej Ameryki".

Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce - Arkadiusz Haręzga i Sławomir Dudek z Cukierni "Jagusia" w Krośnie
II miejsce - Kinga Rymarz i Zofia Kubit z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie
III miejsce - Ewelina Bożętka i Małgorzata Kasprzyk z Piekarni w Zręcinie

Organizatorzy wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu składamy serdeczne gratulacje.