Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Miejsce Piastowe – Wrocanka Górna.
Powiat Krośnieński zakończył długo oczekiwaną przez mieszkańców gminy Miejsce Piastowe inwestycję pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1975R Miejsce Piastowe – Wrocanka Górna polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni i budowie chodnika w km 0 + 268 – 0 + 490,6".

Miejsce Piastowe droga

Oficjalny odbiór odbył się 10 października w obecności starosty krośnieńskiego Jana Pelczara, wicestarosty Andrzeja Guzika, kierownika budowy Ryszarda Fica, inspektora nadzoru Stanisława Pękalskiego, Janusza Zajdla ze Starostwa Powiatowego w Krośnie oraz przedstawicieli wykonawcy którym był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Gminę Miejsce Piastowe reprezentowała zastępca wójta Magdalena Hec – Mrozek.

Zakres prac obejmował m.in. przebudowę nawierzchni drogi, remont kanalizacji deszczowej, budowę chodnika, który jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów usługowo – handlowych i przychodni zdrowia.

Miejsce Piastowe droga

-Dzięki zrealizowanej inwestycji został rozwiązany problem parkowania na newralgicznym odcinku w Miejscu Piastowym. Przebudowa drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i komfort jazdy kierowców – podkreśla starosta Jan Pelczar.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 388 502 zł. Środki pochodzą z budżetu powiatu.