Zakończyły się prace budowlane związane z inwestycją polegającą na modernizacji energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
Oficjalny odbiór inwestycji odbył się 21 października w obecności starosty Jana Pelczara, wicestarosty Andrzeja Guzika, dyrektor - etatowego członka Zarządu Moniki Subik, dyrektora SPPR w Krośnie Andrzeja Jurczaka oraz inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Projekt został złożony przez Powiat Krośnieński w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia. Wartość robót budowlanych wyniosła 614 420 zł. Zakres prac obejmował m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych (piwnic) budynku oraz stropodachu. Wymianę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizację systemu grzewczego. Montaż ogniw fotowoltaicznych oraz modernizację oświetlenia.

budynek pogotowia ratunkowego w Krośnie

- Projekt, który udało nam się zrealizować jest niezwykle istotny w powiatowym planie inwestycyjnym. Jego celem jest poprawa efektywności wykorzystania energii w budynku użyteczności publicznej. Dzięki termomodernizacji budynek pogotowia zyskał nową elewację, a placówka ograniczy zużycie energii cieplnej i elektrycznej przy jednoczesnej poprawie komfortu jego użytkowania - podkreśla starosta krośnieński Jan Pelczar.