Szkoła Podstawowa nr 6 w Krośnie, od 2004 r. nosząca imię Janusza Korczaka, świętowała 24 października 60-lecie powstania. Okolicznościowe spotkanie odbyło się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. - Była to okazja do wspomnień, rozmów, a także pokazania, że nasza szkoła żyje, jesteśmy twórczy i mamy pomysły. Pokazaliśmy też popularną "szóstkę" na tle dziejów Krosna od roku 1959. Był to wzruszający powrót do lat młodości - powiedziała Teresa Janusz, dyrektor SP nr 6 w Krośnie.
Historia placówki rozpoczęła się w połowie września 1959 r., kiedy to w ówczesnej dzielnicy Kletówka zakończono budowę nowej szkoły. W jednopiętrowym budynku mieściło się 12 sal lekcyjnych. Uroczyste otwarcie odbyło się kilka tygodni później, 3 października. Szkoła otrzymała nr "6" a nowo utworzony rejon szkolny obejmował południowo-zachodnią część miasta leżącą na lewym brzegu Lubatówki, od Guzikówki aż do ul. Naftowej i Kolejowej, łącznie z częścią ul. Krakowskiej i ówczesnej Nowotki.

jubileusz SP 6 w Krośnie

Pierwszym dyrektorem został Władysław Wilk, który funkcję tę pełnił do 1976 r. Jego następcą został Kazimierz Jamroga (1976-1986). W latach 1986-2000 dyrektorem była Urszula Kubit. Od 1 września funkcję dyrektora SP nr 6 a od 2009 Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 sprawuje Teresa Janusz. Uchwałą Rady Miasta Krosna z 24 marca 2004 r. szkoła otrzymała imię Janusza Korczaka. Uroczyste nadanie imienia wraz odsłonięciem pamiątkowej tablicy, połączone z obchodami 45-lecia szkoły odbyło się 15 października 2004 r.

jubileusz SP 6 w Krośnie

Przez ponad pół wieku, mury szkoły przy ul. Kletówki opuściło tysiące absolwentów. Jak podkreśliła dyrektor Teresa Janusz, przez lata udało się stworzyć klimat, który powoduje, że szkoła bardzo dobrze radzi sobie również z nauką dzieci niepełnosprawnych, uczęszczają też uczniowie romscy. Nie można też zapominać o świetnie układającej się współpracy z rodzicami. - To jest powód do dumy - dodała Teresa Janusz.

Obecnie uczęszcza do niej blisko 380 uczniów. Choć szkoła na przestrzeni lat zmieniała się wizualnie, to stałe i niezmienne są wartości, na jakich jest ona budowana. - Piękno, dobro, prawda i wychowywanie dobrych ludzi. To zawsze było i jest dla nas priorytetem - stwierdziła dyrektor SP nr 6 w Krośnie.

jubileusz SP 6 w Krośnie

Podczas uroczystej akademii, dzieci i młodzież z "szóstki" pod okiem nauczycieli przygotowali widowiskową część artystyczną nawiązującą do sześćdziesięcioletniej historii szkoły. Nie zabrakło również życzeń od gości, którzy przyjęli zaproszenie i świętowali piękny jubileusz. Wśród nich znaleźli się między innymi radni Rady Miasta Krosna z przewodniczącym Zbigniewem Kubitem, prezydent miasta Piotr Przytocki, zastępca prezydenta Bronisław Baran, podkarpacki wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Krośnie Małgorzata Szybiak, proboszcz krośnieńskiej fary, ks. dr Andrzej Chmura, nauczyciele i emerytowani nauczyciele oraz pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci i uczniowie.

uczniowie podczas akademi

Akademię prowadziła Gabriela Kozner, absolwentka SP nr 6 a obecnie nauczycielka tej szkoły. - SP nr 6 jest bardzo dobrą szkołą. Zjednuje sobie nowych uczniów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ich samych i rodziców, co widać po naborze - stwierdził prezydent Piotr Przytocki. Bronisław Baran, zastępca prezydenta dodał, że była to jedna z pierwszych szkół, przy której zorganizowano boisko ze sztuczną nawierzchnią. Aktualnie trwają prace nad poprawą bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do "szóstki". - Tworzony jest projekt na budowę tzw. zatoki "Kiss and ride", która umożliwi bezpieczne przywiezienie dziecka do szkoły - stwierdził Bronisław Baran.

Teresa Janusz odbiera gratulacje od dyrektorów szkół

Władze miasta wręczyły na ręce dyrektor Teresy Janusz bon finansowy w kwocie 6 tys. zł na zakup środków technicznego kształcenia. Z okazji jubileuszu wydano publikację "60 lat Szkoły Podstawowej nr 6 w Krośnie. 1959-2019" pod redakcją dyrektor Teresy Janusz, którą opracowali nauczyciele szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: