Na hali GOSiR w Jedliczu zamontowany został defibrylator AED - urządzenie ratujące życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedliczu został zamontowany defibrylator AED - urządzenie ratujące życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Montaż tego małego i prostego w obsłudze urządzenia to duży krok w kierunku powszechnego dostępu do defibrylacji, który w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób odwiedzających i korzystających z usług ośrodka, a jednocześnie wiąże się z przystąpieniem placówki do Narodowego Programu Dostępu do AED - "Aktywni dla Serca".

Zakup urządzenia połączony był ze szkoleniem osób w zakresie jego obsługi oraz z zakresu resuscytacji krążeniowo - oddechowej z użyciem defibrylatora AED.

defibrylator w Jedliczu

Urządzenie zostało zainstalowane w holu przy siłowni w specjalnej oznakowanej szafce z alarmem. Jego obsługa jest nieskomplikowana i bardzo przejrzysta. Może go użyć osoba bez przeszkolenia medycznego. Defibrylator AED sam analizuje EKG poszkodowanego i wykrywa, kiedy defibrylacja jest wskazana. Nad skrzynką znajduje się tabliczka z ilustrowaną instrukcją, jak skutecznie działać w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy. Dodatkowo sposób postępowania wskazywany jest poprzez komendy głosowe wydawane przez urządzenie.

Według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji szybkie użycie AED nawet o 75% zwiększa szanse powrotu czynności życiowych w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Użycie defibrylatorów AED jest całkowicie bezpieczne dla poszkodowanego i osoby udzielającej pomocy, postępującej zgodnie z poleceniami głosowymi.