137 uczniów z krośnieńskich szkół otrzymało stypendia na rok szkolny 2019/2020. Ich wartość to blisko 236 tys. zł. Uroczystość odbyła się 29 października w sali artKina w Krośnie.
Stypendia zostały przyznane po raz szósty w ramach Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna. W tym roku prezydent Piotr Przytocki przyznał 54 stypendiów "Semper in altum", 12 stypendiów "Krośnieński Omnibus" oraz 71 stypendiów "Młodego Zawodowca" uczniom techników i szkół branżowych I stopnia.

- Stypendia na pewno motywują, ale też doceniają efekty pracy i nauki uczniów krośnieńskich szkół. Wspierają również wspólne działania rodziców, nauczycieli i uczniów, by osiągnąć jak najlepsze efekty tej pracy. Pokazują, że jeżeli się starasz, uczysz się, rozwijasz i masz wysokie efekty, to możesz otrzymać wsparcie finansowe - powiedział Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna. Jak dodał prezydent Piotr Przytocki, jednym z celów Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna jest również pozyskiwanie do krośnieńskich szkół uzdolnionych i aktywnych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego.

Bronisław Baran

Stypendium "Semper in altum" przyznawane jest uczniom, którzy posiadają znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium, na koniec roku szkolnego utrzymali co najmniej dobrą ocenę zachowania, średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, oceny wyższe od dopuszczającej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, nie opuścili bez usprawiedliwienia żadnych godzin lekcyjnych, wykazali się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym.

stypendyści

W gronie stypendystów w tej kategorii znaleźli się: Kamila Dudzik - ZSP nr 1; Kacper Sajdak, Marianna Sereda, Zofia Trybus - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna (osiągnięcia artystyczne); Dominik Bysiewicz, Monika Bysiewicz, Jakub Godek, Szymon Gonet, Adam Gonet, Zuzanna Kania, Aleksander Lenart, Julia Madej, Aleksandra Marek, Jakub Penar, Wiktoria Płaziak, Klaudia Pryjmak, Adam Socha, Mateusz Winiarski - I LO; Kacper Kopacz, Jakub Kudasik - II LO; Wojciech Delimat - Zespół Szkół Mechanicznych; Paweł Knap, Rupert Rybka, Adam Szymański, Jan Turcza, Wiktor Zając - Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących (osiągnięcia naukowe); Anna Bednarz, Filip Bęben, Agnieszka Chorzępa, Barbara Gonet, Katarzyna Gonet, Paulina Gromek, Weronika Kołek, Zuzanna Koś, Julia Turek, Wiktoria Wilk, Paulina Wszołek - II LO; Michell Englot, Zuzanna Janowska, Natalia Pelc, Karolina Sajdak, Aleksandra Wodzińska, Weronika Pelczar - ZSP nr 1; Wiktoria Bilska, Roksana Gądek, Kinga Lorenc - Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych; Jagoda Szajna, Ignacy Gęsiak, Michał Olbrycht, Szymon Sporek, Jakub Tęczar - Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących; Julia Rysz - Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych; Jakub Malik, Karol Rzońca - Szkoła Mistrzostwa Sportowego (osiągnięcia sportowe).

Stypendium "Krośnieński Omnibus" za wybitne wyniki w nauce przyznane zostało dla 12 uczniów. Kandydat do tego stypendium musi wykazać się wybitnymi wynikami w nauce, posiadać udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, a także godnie reprezentować szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach lub znaczących wydarzeniach naukowych, artystycznych i sportowych. Wśród wyróżnionych stypendium "Krośnieński Omnibus" znaleźli się: Katarzyna Karamon, Wiktoria Piątkowska, Jakub Piwowarski, Paweł Sajdak, Marek Słyś (I LO), Magdalena Kijowska (II LO), Sylwia Pelczar, Magdalena Sikora (ZSP nr 1), Gabriela Kuternoga, Patrycja Pelczar (Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych), Krzysztof Śmigiel, Mateusz Wnęk (Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących).

wręczenie stypendiów

Z kolei dla najlepszych w zawodzie, dyrektorzy szkół przyznali stypendia "Młodego Zawodowca". Jak powiedział Bogdan Adamski, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie, na pewno jest to bardzo dobre wsparcie, dzięki któremu uczniowie mogą zadbać o lepszą jakość kształcenia zawodowego. - Mają choćby szansę dokupić oprogramowania, pomoce dydaktyczne, publikacje pomocne w kształceniu zawodowym. Środki mogą też wykorzystać na pokrycie kosztów dojazdów na staże czy praktyki - powiedział dyr. Bogdan Adamski.

Dla najlepszych uczniów w zawodzie, dyrektorzy szkół przyznali 71 "Stypendiów Młodego Zawodowca" w 26 zawodach. Stypendia otrzymują uczniowie, którzy za ubiegły rok szkolny otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, legitymują się wysoką średnią z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, nie mieli godzin nieusprawiedliwionych, uzyskali na koniec roku szkolnego bardzo wysokie średnie (nie mniej niż 5,0) z przedmiotów zawodowych i obowiązkowych praktyk.

wręczenie stypendiów

Stypendia "Młodego Zawodowca" otrzymali: Anna Górniak, Kinga Szubra, Izabela Uram, Klaudia Wilczyńska, Izabela Wilk, Karolina Ziembicka, Alicja Zięba, Ewa Kiszka, Paulina Polak, Kornelia Nachman (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1), Natalia Bernaś, Izabela Stasik, Kamila Patlewicz, Karolina Kustroń, Martyna Babczyńska, Patryk Szałankiewicz, Gabriela Przybyła (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2), Adrian Wojnar, Magdalena Romanek, Katarzyna Ruchlewicz, Wojciech Witalis, Piotr Drozd, Jakub Jastrząb, Adam Juszczyk, Kacper Prajsnar, Szymon Zajdel, Jakub Znój, Bartłomiej Dybaś, Paweł Kawalec, Piotr Kostka (Zespół Szkół Mechanicznych), Tomasz Józefczyk, Gabriel Jantoń, Kamila Delimat, Karolina Delimat, Anna Klatka, Kacper Murzański, Aleksandra Trygar (Zespół Szkół naftowo-Gazowniczych), Wiktor Knurek, Bartosz Zajdel, Krystian Głód, Jakub Głód, Tomasz Stępkowicz, Wiktor Wiernasiewicz, Sebastian Binkowicz, Norbert Bysiewicz, Paweł Jędrusik, Paulina Kozłowska, Jarosław Socha, Katarzyna Zdrada, Jakub Zygmunt, Kinga Kinel, Tomasz Pyteraf, Konrad Zimoń (Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących), Iwona Borek, Elżbieta Gajda, Martyna Matelowska, Natalia Prajsnar, Emilia Bożek, Łukasz Piękoś, Natalia Prajsnar, Patrycja Smoleń, Kacper Tomkowicz, Julia Cwynar, Klaudia Janas, Dawid Stasiczak, Konrad Gawor, Waldemar Moskal, Michał Solecki, Wojciech Rymarz (Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych), Paweł Trybus, Konrad Ziemba (Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego).

Stypendia wręczali prezydent Piotr Przytocki z zastępcą Bronisławem Baranem i przewodniczącym Rady Miasta Krosna Zbigniewem Kubitem. Uroczystość przygotował Wydział Edukacji UM Krosna.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: