11 listopada podczas uroczystej mszy św. za Ojczyznę w krośnieńskiej farze - bazylice mniejszej odsłonięta została tablica upamiętniająca ks. arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Zmarły w 1990 r. biskup tarnowski urodził się przed stu laty, 1 listopada 1919 r. w Krośnie.
- Bardzo skromny, czuły na ludzką biedę, przy tym bardzo mądry i gorliwy jako kapłan i pasterz diecezji, wielki czciciel Maryi, przyjaciel Krosna. Zawsze ciepło wyrażał się o Krośnie i swoich rodakach. Często powracał we wspomnieniach do rodzinnego miasta. Wielokrotnie w farze celebrował mszę z okazji większych uroczystości religijnych. Cenił go bardzo kardynał Karol Wojtyła, jego przyjaciel. Przybył osobiście na pogrzeb jego matki w 1972 roku i odprawił mszę św. pogrzebową w farze za śp. Emilię Ablewicz z domu Ekiert - mówi o ks. arcybiskupie Jerzym Ablewiczu, ks. prałat dr Andrzej Chmura, proboszcz krośnieńskiej fary.

Mszy św. koncelebrowanej z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Bazylice Mniejszej w Krośnie przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, ks. biskup Andrzej Jeż. - Chcąc poznać ks. arcybiskupa Jerzego Ablewicza, trzeba przybyć tutaj, do Krosna. Został ukształtowany przez Kościół przemyski, przez rodzinę i miasto rodzinne. Całe to bogactwo wniósł w Diecezję Tarnowską - powiedział biskup Andrzej Jeż.

biskup Andrzej Jeżbiskup Andrzej Jeż

Ordynariusz tarnowski wspominając postać arcybiskupa Jerzego Ablewicza podkreślił, iż był to człowiek, który umiłował Kościół i Polskę. Wspomniał też o przyjaźni z kardynałem Karolem Wojtyłą. - Już jako papież Jan Paweł II w książce "Wstańcie, chodźmy!" napisał między innymi: "Tarnów i sąsiedni Przemyśl należą do tych diecezji, które w skali światowej wydają największą ilość powołań. W diecezji tarnowskiej długie lata był ordynariuszem mój przyjaciel, arcybiskup Jerzy Ablewicz. Wywodził się z Przemyśla, z duchowego dziedzictwa św. Józefa Pelczara. To pasterze, którzy stawiali bardzo wysokie wymagania, najpierw sobie, a potem swoim księżom i klerykom. Sądzę, że tu tkwi tajemnica wielości powołań w tych diecezjach. Młodych pociągają wymagania i wysokie ideały" - powiedział bp Andrzej Jeż.

Tablicę upamiętniającą ks. arcybiskupa Jerzego Ablewicza odsłonili jego kuzyni - Maria Bielska i Adam Ekiert a poświęcił ks. biskup Andrzej Jeż. Wiązanki kwiatów złożyli prezydent Krosna Piotr Przytocki z przewodniczącym Rady Miasta Zbigniewem Kubitem oraz poseł Piotr Babinetz. Tablicę pamiątkową wykonał artysta rzeźbiarz Andrzej Samborowski-Zajdel.

krosnieńska faraUroczysta msza odbyła się w krośnieńskiej farze

Jerzy Ablewicz urodził się w Krośnie 1 listopada 1919 r. W Krośnie uczęszczał też do szkoły powszechnej, gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1937 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Naukę przerwano po wybuchu wojny w 1939 r. Wznowiono ją w maju 1940 r. w willi biskupów przemyskich "Anatolówka" w Brzozowie. Święcenia kapłańskie przyjął 5 marca 1943 r. w Brzozowie. Posługiwał jako wikariusz w parafiach Trzcieniec i Pnikut (obecnie Ukraina) i Przeworsk. W 1946 r. został wysłany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1949 r. uzyskał tytuł doktora filozofii chrześcijańskiej. Przez 13 lat był zatrudniony w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu jako wykładowca filozofii, prefekt studiów i wicerektor. Z tamtych czasów ks. arcybiskupa J. Ablewicza pamięta ks. prałat Kazimierz Kaczor, były wieloletni proboszcz parafii w Haczowie. - Był wykładowcą wymagającym, ale przekazywał nam klerykom swoją wiedzę z ogromnym sercem - wspomina ks. prałat K. Kaczor.

prezydent Krosna Piotr Przytockiprezydent Krosna Piotr Przytocki

26 lutego 1962 r. został mianowany przez papieża Jana XXIII biskupem ordynariuszem diecezji tarnowskiej. Z kolei arcybiskupem został mianowany przez papieża Jana Pawła II 10 czerwca 1987 r. podczas pielgrzymki do Polski papieża i mszy św. beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny w Tarnowie. - W trudnych latach komunistycznych arcybiskup Jerzy Ablewicz erygował 135 nowych parafii, utworzył kilka nowych dekanatów. W latach jego pasterzowania powstało około 690 nowych budowli sakralnych i kościelnych; 160 kościołów, 110 kaplic dla celów kultowych i katechetycznych, ponad 60 kaplic cmentarnych, około 200 plebanii i domów katechetycznych, nowy Dom Księży Emerytów - opowiada ks. dr Andrzej Chmura.

Ks. Abp Jerzy Ablewicz zmarł 31 marca 1990 r. i spoczywa w krypcie Bazyliki Katedralnej w Tarnowie.

Fotorelacja z poniedziałkowej uroczystości: