11 listopada obchodzona była uroczyście 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w Łękach Dukielskich.
11 listopada obchodzona była uroczyście 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W Łękach Dukielskich ten dzień po raz kolejny obchodzony był w bardzo podniosłym nastroju. O godz. 11:00 w parafialnej świątyni rozpoczęła się uroczysta Eucharystia w intencji Ojczyzny i społeczności łęckiej, tak bardzo doświadczonej w latach walk o wolność i niepodległość. Na uroczystość przybyły delegacje z pocztami sztandarowymi Ochotniczej Straży Pożarnej i szkoły.

Łęki Dukielskie

Oprawę liturgiczną Mszy św. sprawowali organizatorzy uroczystości - szkoła oraz Towarzystwo Patriotyczno-Historyczne oraz strażacy. W okolicznościowej homilii ks. prob Marek Danak nacisk położył na znaczenie słów: Bóg - Honor - Ojczyzna, które przez wieki pozwalały przetrwać narodowi polskiemu najtrudniejsze nawet chwile oraz zawierzenie Królowej Polski - Maryi, która od zarania polskości opiekuje się naszą Ojczyzną. W tych słowach i w Maryi mamy szukać ratunku na kolejne trudne czasy, które nadchodzą i atakują podstawy człowieczeństwa. Trwanie przy Bogu i Maryi jest gwarantem ocalenia tego człowieczeństwa i polskości oraz pomyślności naszej Ojczyzny.

Po błogosławieństwie i odśpiewaniu hymnu "Boże, coś Polskę" przemaszerowano pod Pomnik Wdzięczności, gdzie po krótkim wprowadzeniu Dawida Krężałka - przewodniczącego Towarzystwa oraz modlitwie za pokolenia walczące o wolność i niepodległość poprowadzonej przez Ks. Proboszcza, złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze. Złożyli je: społeczność szkolna, przewodniczący rady powiatu Andrzej Krężałek wraz z radną Józefą Winnicką-Sawczuk, Stowarzyszenie "Jedność", Towarzystwo Patriotyczno-Historyczne, Ochotnicza Straż Pożarna, radni gminy Dukla Magdalena Krukar, Piotr Wegrzyn i sołtys Małgorzata Tomkiewicz, Koło Gospodyń Wiejskich i parafia pw. NSPJ.

Łęki Dukielskie

Po tej części uroczystości w sali widowiskowej, odbyła się uroczysta akademia. Jak pod Pomnikiem, tak i w czasie przemarszu ozdobą była dumna polska flaga, niesiona przez harcerki. A w sali akademię rozpoczęło odśpiewaniem hymnu państwowego o godzinie 12. tej w ramach akcji "Niepodległa do Hymnu" zainicjowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę i Biuro Programu "Niepodległa" na 100. lecie odzyskania niepodległości.

Po hymnie i wyprowadzeniu sztandarów bardzo licznie zebranych gości, mieszkańców, grono pedagogiczne i uczniów powitała dyrektor szkoły Beata Węgrzyn, po czym z referatem przedstawiającym historię dojścia do niepodległości i jej obrony wystąpił przewodniczący Towarzystwa Patriotyczno-Historycznego Dawid Krężałek. Następnie z programem patriotycznym przedstawiającym polskie, zawiłe drogi do wolności od XVIII wieku, a w tym czasie jej wielokrotną utratę -  wystąpiły dzieci i młodzież, przygotowane przez Urszulę Pachanę - Szpiech, Magdalenę Aszlar i Andrzeja Aszlara.

Łęki Dukielskie

Podziękowania i słowa uznania za zorganizowanie tak pięknych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości złożyli Andrzej Krężałek i Józefa Winnicka-Sawczuk. Wspólne odśpiewanie Roty, pamiątkowe fotografie oraz słodki poczęstunek zakończyły tę doniosłą uroczystość.
Udostępnij ten artykuł znajomym: