"Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe" - te słowa stały się mottem uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie, którzy wyruszyli do Europy po wiedzę i doświadczenie zawodowe.
Unia Europejska daje polskim szkołom wiele możliwości rozwoju. Trzeba tylko wiedzieć, jak z nich skorzystać. Najprościej jest napisać projekt w ramach Erasmus+, czyli programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Dzięki niemu od kilku lat ZSP nr 2 w Krośnie pozyskuje fundusze pozwalające na odbywanie zagranicznych staży i praktyk zawodowe w europejskich krajach.

- Uczestnicy projektu pod tytułem "Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe" stawiają na swój rozwój zawodowy, umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania i konkurencyjność na rynku pracy. Ci, którzy zdecydowali się na wyjazd, mówią z przekonaniem. Nie chcemy stać w miejscu, chcemy się rozwijać, być otwarci na nowe doznania, odmienną kulturę i umiejętności zawodowe - tłumaczy Paweł Cisoń z ZSP nr 2 w Krośnie, koordynator projektu.

Paweł Cisoń


Dzięki wymianie doświadczeń między uczestnikami realizowanych przez szkołę w poprzednich latach projektów liczba chętnych do nauki zawodu poza granicami kraju rośnie. W bieżącym roku trzy grupy uczniów i nauczycieli liczące około 50 osób mogły odbywać trzytygodniowe staże we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii, każda w innym terminie. Nowe doświadczenia branżowe zdobywali uczniowie kształcący się w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności - cukiernik, technik usług fryzjerskich oraz fryzjer, a także nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych gastronomicznych i kosmetycznych. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z europejskimi firmami, które zajmują się organizacją staży i praktyk. ZSP nr 2 w Krośnie współpracuje z trzema firmami o bogatym doświadczeniu w branży: portugalską Euromob, hiszpańską euroMind Projects oraz włoską EProjectConsult/"A Rooca".

Uczniowie i nauczyciele odbyli staże i praktyki zawodowe w warunkach, jakich nie jest w stanie zapewnić żadna szkoła. Możliwość przebywania w zagranicznych cukierniach, restauracjach, zakładach fryzjerskich, a także obserwowania fachowców przy pracy i uczenia się od nich zawodu to niezwykła gratka dla ludzi otwartych na to, co nowe w zawodzie. - Uczniowie i nauczyciele poznawali europejskie trendy we współczesnym fryzjerstwie oraz oryginalne smaki lokalnych potraw. W renomowanych przedsiębiorstwach branżowych zdobywali bardzo cenne doświadczenie zawodowe i wiedzę na temat specyfiki poszczególnych stanowisk pracy, a także wykonywania usług odmiennych od polskich standardów. Obserwowali organizację zagranicznych przedsiębiorstw usługowych, sposoby zarządzania nimi, zasady współpracy między pracownikami i właścicielem, zastosowanie nowoczesnych technologii i narzędzi, podejście do klienta, marketingowe strategie oraz sposoby budowania wizerunku firmy - tłumaczy Paweł Cisoń.

Paweł Cisoń
Paweł Cisoń


Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych nie jest jedyną korzyścią z udziału w zagranicznych stażach i praktykach. Dodatkowy atut stanowi możliwość doskonalenia języków obcych. Uczestnicy projektu poznawali słownictwo branżowe oraz podstawowe zwroty w kursie językowym online z języka włoskiego, hiszpańskiego i portugalskiego na szkolnej platformie Moodle. Kurs tych języków był kontynuowany w kraju partnera. Dodatkowo uczniowie wzięli udział w kursie języka angielskiego na specjalnie przygotowanej platformie OLS. Jednak nieoceniona i zdecydowanie najskuteczniejsza jest naturalna nauka języka podczas kontaktów z mieszkańcami oraz pracodawcami, którzy woleli porozumiewać się w swoim narodowym języku. - Gdy pojawiły się trudności z porozumieniem stażyści wspierali się językiem angielskim. Ta niecodzienna sytuacja zmieniła ich stosunek do nauki języków obcych. Zauważyli, jak ważna jest ich znajomość - dodaje koordynator projektu z ZSP nr 2.

Uczniowie i nauczyciele brali również udział w zajęciach dotyczących kultury kraju partnera, zajęciach z pedagogiem oraz zajęciach z doradcą zawodowym. Lekcje realizowane były w formie online oraz formie mieszanej blended learning z wykorzystaniem szkolnej platformy Moodle. Realizacja programu kulturowego była kontynuowana w kraju partnera. Stażyści w wolnym czasie odbyli wycieczki do wspaniałych, historycznych miejsc, takich jak: Braga, Aveiro, Guimaraes, Vila do Conde czy Porto w Portugalii, Grenada, Cazorlli, Frigiliana z Cueva de Nerja w Hiszpanii i Palerfo, Cefalu, Wyspy Liparyjskie, Etna i Taormina na Sycylii. Zobaczyli miejsca i zabytki, które znajdują się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Odwiedzili także najważniejsze w Portugalii miejsca kultu, sanktuarium Bom Jesus do Monte (Dobrego Jezusa z Gór) i Fatimę.

prezentacja straży


Aby lepiej poznać historię Povoa de Varzim w Portugalii, zwiedzili Miejskie Muzeum Etnografii i Historii, w którym zobaczyli wystawy przedstawiające życie, sztukę i tradycje społeczności rybaków i rolników na przestrzeni wielu setek lat. Niezapomnianych wrażeń dostarczył również udział w pokazach np. XVI Fiestas del Renacimiento oraz w spotkaniach integracyjnych z uczniami z innych krajów, takich jak wieczór Tapas czy Aperitivo.

Uczniowie i nauczyciele umiejętności, które nabyli podczas wyjazdów zaprezentowali w czasie organizowanego 14 listopada w szkole Dnia Europejskiego stanowiącego równocześnie podsumowanie projektu. Kucharze przygotowywali dla zaproszonych gości oraz całej społeczności szkolnej dania kuchni hiszpańskiej i włoskiej m.in.: paellę z owocami morza, tortillę, arancini siciliani oraz granitę, cukiernicy przygotowali m.in. brioche, cannolo oraz churros. Swoje umiejętności zaprezentowali również fryzjerzy, którzy z okazji europejskiego święta wykonali fryzury okolicznościowe. Jak podkreślają zgodnie uczniowie, którzy uczestniczyli w wyjazdach, warto było skorzystać z takiej oferty. - Poszerzają one nasze umiejętności zawodowe, zdobywamy nowe kwalifikacje, w naszym przypadku poznajemy kuchnię krajów południa Europy. Możemy to wykorzystać tu na miejscu. Warto też dodać, że cała organizacja staży dopięta jest na ostatni guzik. Z przyjemnością można było uczestniczyć w zajęciach - powiedziała Adriana Skrzęta, która odbywała staż w Hiszpanii.

dania kuchni hiszpańskiej i włoskiej
Degustacja potraw kuchni hiszpańskiej i włoskiej


Podsumowanie projektu było również doskonałą okazja, aby pochwalić się otrzymanymi dokumentami, takimi jak: certyfikaty zawodowe i językowe oraz Europass Mobilność, które uznawane są w całej Unii Europejskiej.

- Zyski z udziału w zagranicznych stażach i praktykach są niepoliczalne i niewątpliwe staną się atutem w przyszłości w czasie poszukiwania i wykonywania pracy zawodowej. Zainteresowanie udziałem w unijnych projektach w naszej szkole nie maleje. Zamierzamy sprostać tym oczekiwaniom i kontynuować nawiązaną z europejskimi firmami współpracę, a tym samym zrealizować następne projekty - podkreśla Paweł Cisoń.