W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. "Dobro dziecka jest celem najważniejszym" - takie motto przyświeca organizacji, która powstała w 1919 r. z inicjatywy Stefanii Sempołowskiej, działaczki społecznej, pedagog, publicystki i pisarki.
Wychowanie moralne, umysłowe i fizyczne dzieci robotniczych oparte na naukowych zasadach pedagogiki i psychologii było podstawowym celem według pierwszego statutu Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 1949 r. zostało ono połączone z Chłopskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i od tego czasu funkcjonuje nazwa Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Przez lata zmieniały się style wychowania dziecka, idee, badania naukowe dotyczące tego tematu.

- Przez 100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci spełniało rolę organizatora działalności społecznej w środowisku dzieci, by poprawiać ich sytuację. Inicjowało różne akcje opiekuńcze i oświatowe - mówi Marian Duda, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy w Krośnie.

Marian Duda
Marian Duda, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy w Krośnie

Drugim kierunkiem w działalności było tworzenie różnych instytucji: przedwojennych domów dziecka, świetlic, zorganizowanego dożywiania, kolonii zdrowotnych i wypoczynkowych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. Również rodzinne domy dziecka są pomysłem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z lat 60. ubiegłego stulecia. - Dzisiaj zmienia się przestrzeń, czas, charakter i potrzeby dziecka. Współczesne dziecko widziane jest nie tylko w domu, rodzinie, ale wkroczyło w przestrzeń publiczną, będąc przedmiotem oddziaływań politycznych, marketingowych, reklamowych. My musimy wciąż dbać o prawa dziecka. Dziękuję wszystkim, którzy mimo różnych trudności poświęcają swoje życie na działalność na rzecz dobra dzieci - dodaje prezes Marian Duda.

W regionie krośnieńskim TPD ukierunkowuje swoje działania na wsparcie rodzin i dzieci. Między innymi opiekuje się dziećmi z rodzin zagrożonych marginalizacją, dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym czy niewydolnych wychowawczo i materialnie. - Organizujemy wypoczynek wakacyjny, turnusy i wyjazdy rehabilitacyjne oraz wycieczki integracyjne. Prowadzimy poradnictwo i pomoc socjalną. Prowadzimy też punkty opieki dziennej dla dzieci do lat 3 w Brzozowie i Ustrobnej. Realizowaliśmy projekty finansowane przez samorządy lokalne, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i ze środków unijnych - podkreśla prezes TPD w Krośnie.

W latach 2015-2019 krośnieński Oddział TPD zorganizował 107 turnusów dla 4511 podopiecznych, w tym 26 turnusów rehabilitacyjnych, 20 turnusów półkolonii letnich i zimowych, 61 kolonii wypoczynkowych, obozów, zimowisk i wycieczek integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych. Do pracy w placówkach letniego wypoczynku i innych formach zatrudnionych było 429 osób. Współpracowało też 86 wolontariuszy.

100-lecie TPD w Krośnie

Spotkanie zorganizowane 26 listopada w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie przez Zarząd Oddziału Okręgowego w Krośnie było okazją do wręczenia odznaczeń organizacyjnych i podziękowań. Odznakę "Przyjaciel Dziecka" otrzymali: Anna Dubiel, Dorota Cząstka, Marlena Gierucka, Danuta Fijak-Turek, Barbara Sługocka-Wilk, Sabina Bęben, Marek Bęben, Sabina Patla, Dorota Szmidt, Karolina Wacławik, Barbara Kielska-Bardanaszwili, Zofia Kusiak, Beata Najbar, Wiesława Korzeniowska, Barbara Makulińska-Dec i Monika Delikat.

Wręczono również podziękowania wraz z okolicznościową odznaką. Otrzymali je: Grażyna Ambros-Wodzińska, s. Agnieszka Mazurek, Daniel Eibin, Teresa Guzy, Rafał Kielar, Ryszard Niemiec, Ewa Starowiejska, Joanna Wójtowicz, Julita Jaśkiewicz, Grażyna Bochniak, Grzegorz Antonik, Maria Filip, Halina Połojko, Irena Penar oraz Bogdan Struś. Srebrną Odznaką "Zasłużony Działacz TPD" uhonorowani zostali Bożena Czaja i Ryszard Gosztyła z Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz TPD" Anna Dziadosz i Grzegorz Litwin.

nagrodzeni uczestnicy

Wręczono również Medale im. dra Henryka Jordana. Otrzymali je: Alicja Bliżycka, Robert Guzik, Barbara Zdybek i Dariusz Jabłoński. Z kolei medal okolicznościowy z okazji 100-lecia PCK otrzymali: Zbigniew Dranka, Marek Bliżycki, Wiesław Korczykowski, Józef Litwin, Iwona Majko-Bogacz, Zofia Muller, Wiesław Nosek, Anna Sopata, Anna Bieda, Kazimierz Longawa, Mariusz Bieńczak, Leszek Buryła, Magdalena Wyżykowska-Figura, Bogusława Wik a medal okolicznościowy wraz z pamiątkowym wydawnictwem książkowym: prezydent Krosna Piotr Przytocki, zastępca prezydenta Bronisław Baran, przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew Kubit, wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Krężałek, burmistrz Jedlicza Jolanta Urbanik, burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański i sędzia Sądu Rodzinnego w Krośnie Renata Leja-Syniec.

Jednym z wyróżnionych był Robert Guzik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 z oddziałami sportowymi i integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie. Uhonorowany został medalem im. dra Henryka Jordana. - Jestem bardzo zaskoczony tym wyróżnieniem. Chciałem podkreślić, że jest ono dla naszej społeczności szkolnej, osób, które na co dzień, w różnej formie, wspierają Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Cieszymy się, że możemy coś dać dzieciom potrzebującym - powiedział Robert Guzik.

Robert Guzik
W środku Robert Guzik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14

Wyróżnienia wręczyli prezes TPD w Krośnie Marian Duda, wiceprezes Marek Bliżycki oraz dyrektor biura TPD Ewa Patla. Część osób, z różnych przyczyn, nie mogła odebrać wyróżnień osobiście. Zostaną im wręczone w innym terminie bądź odebrały osoby w zastępstwie.

artyści ze Studia Piosenki SWING

W części artystycznej z koncertem fortepianowym wystąpiła Marianna Sereda, młoda pianistka, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krośnie z klasy fortepianu Iwony Madery oraz młodzi artyści ze Studia Piosenki SWING działającego przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie pod kierunkiem Lucyny Durał.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie


Poczęstunek przygotowali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z jubileuszu: