W Puławach zakończył się długo oczekiwany remont drogi powiatowej.
Zakończył się remont drogi powiatowej w miejscowości Puławy. Odbiór inwestycji odbył się zgodnie z umową 27 listopada w obecności starosty krośnieńskiego Jana Pelczara, przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru, sołtysa Puław Daniela Bruka oraz mieszkańców, którzy od wielu lat zgłaszali potrzebę przebudowy tej drogi.

Jak podkreślił starosta - Jest to ważny rejon w tej części gminy Rymanów, nie tylko ze względu na mieszkańców, ale turystów licznie odwiedzających te malownicze tereny i miejscowych rolników, którzy potrzebują dobrych dróg do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Potrzeby na tym terenie były bardzo duże, począwszy od miejscowości Wisłoczek, Rudawka Rymanowska i Puławy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i turystów staramy się w miarę możliwości realizować to co jest niezbędne.

droga Puławy


Zakres prac obejmował m.in. oczyszczenie i wzmocnienie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową na odcinku 720 mb, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, oczyszczenie rowów odwadniających. W imieniu mieszkańców za zrealizowaną inwestycję podziękował sołtys Puław Daniel Bruk, który podkreślił, że droga po kilkudziesięciu latach doczekała się generalnego remontu.

Koszt zadania wyniósł 321 145 zł, z czego 266 516 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostała część to wkład własny Powiatu.