Rada Miejska w Rymanowie wystosowała apel do zarządu Zakładów Rolniczo-Przemysłowych "Farmutil HS" S.A. w Śmiłowie o podjęcie działań zmierzających do likwidacji bądź przeniesienia zakładu utylizacyjnego we Wróbliku Szlacheckim przy ul. Sicińskiej.
Od wielu lat mieszkańcy miejscowości Wróblik Szlachecki oraz Wróblik Królewski skarżą się na uciążliwości związane z funkcjonowaniem zakładu, w szczególności związane z ciągłym odorem, który wydobywa się z zakładu.

W latach 2016-2019 wielokrotnie organizowane były spotkania mieszkańców tych miejscowości oraz władz gminy Rymanów z przedstawicielami firmy "Farmutil HS" mające na celu omówienie istniejących problemów, związanych z uciążliwą dla mieszkańców działalnością zakładu, w tym zwłaszcza dotyczące wydobywającego się fetoru. Pomimo wielokrotnych zapewnień i deklaracji władz firmy, iż zakład podejmuje działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości działania zakładu we Wróbliku Szlacheckim do dnia dzisiejszego uciążliwości te nie zostały wyeliminowane.

- W związku z brakiem poprawy sytuacji Mieszkańcy Wróblika Szlacheckiego i Wróblika Królewskiego na zebraniu odbytym w dniu 10 listopada 2019 r. przeprowadzili tajne głosowanie, którego przedmiotem było następujące pytanie: "Czy jesteś za likwidacją Zakładu Utylizacyjnego Farmutil we Wróbliku Szlacheckim". W przeprowadzonym głosowaniu mieszkańcy w większości opowiedzieli się za likwidacją zakładu. Dlatego też Rada Miejska w Rymanowie apeluje do Zarządu Zakładów Rolniczo-Przemysłowych "Farmutil HS" S.A. w Śmiłowie o podjęcie działań zmierzających do likwidacji bądź przeniesienia zakładu utylizacyjnego funkcjonującego we Wróbliku Szlacheckim - czytamy między innymi w apelu podpisanym przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie Andrzeja Pitrusa, przyjętym na sesji 29 listopada.

- Teraz dalsze działania władz gminy będą zależały od tego, jak zachowa się właściciel firmy - powiedział burmistrz Rymanowa Wojciech Farbaniec.