49 portretów władców Polski namalowanych przez wybitnego grafika profesora Waldemara Świerzego można oglądać na wystawie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. Wystawa od 3 lat wędruje po całej Polsce. W Krośnie będzie jedynie w ZSP nr 1.
- Pomysł, by taką wystawę zorganizować w naszej szkole, zrodził się podczas konferencji metodycznej, w której uczestniczyli nasi nauczyciele historii. Tam ją właśnie rekomendowano - mówi Andrzej Gregorczyk, dyrektor ZSP nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Wystawa "Nowy poczet władców Polski. Waldemar Świerzy kontra Jan Matejko" przygotowana w "Szczepaniku" przez nauczycielki historii Anetę Rosenbaiger i Magdalenę Wydra, zachęca do spojrzenia na naszych królów i książęta nie jak na postacie z pomników, ale na żywych ludzi z krwi i kości. Projekt został zainicjowany w 2003 r. przez Andrzeja Pągowskiego. - Waldemar Świerzy na podstawie najbardziej aktualnej wiedzy historycznej stworzył nowe i barwne wizerunki postaci polskich władców. Prace, z przerwami, trwały 10 lat - opowiada Aneta Rosenbaiger.

wystawa Nowy poczet władców Polski. Waldemar Świerzy kontra Jan Matejko

Malowanie portretu ostatniego władcy Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, światowej sławy grafik, ukończył kilka dni przed swoją śmiercią (zmarł w 2013 r. w wieku 82 lat).

Do tej pory obowiązującym kanonem wizerunków władców Polski był poczet kojarzony z Janem Matejką. - Prace te wykonane były w technice rysunku, pozbawione koloru. Postacie prezentowane są w całości, podkreślając majestat władców. Waldemar Świerzy uwspółcześnił portrety, skupiając się na twarzach. Przed przystąpieniem do tworzenia, starał się poznać charakter konkretnego władcy. Chciał, by z ich twarzy można było wyczytać, jacy byli - podkreśla Magdalena Wydra.

obrazy z wystawy Nowy poczet władców Polski. Waldemar Świerzy kontra Jan Matejko
Na wystawie można oglądać 49 obrazów

Oryginalne portrety królów i książąt znajdują się na Zamku Królewskim w Warszawie. Po Polsce wędrują plansze ze zdjęciami tych portretów.

Wystawę "Nowy poczet władców Polski. Waldemar Świerzy kontra Jan Matejko", której patronuje Bank Polski PKO, otwarto w ZSP nr 1 w Krośnie 4 grudnia. Otwarciu towarzyszyła prezentacja strojów historycznych z różnych epok w wykonaniu uczniów - pasjonatów historii, członków grupy rekonstrukcyjnej działającej w szkole pod kierunkiem nauczyciela historii Marka Gancarza. - Są to stroje od średniowiecza do XVII wieku: rycerza średniowiecznego, dam dworu, króla Anglii, dworzan z XV wieku, szlachty, czy francuskiego muszkietera. W całej naszej kolekcji dzięki Ewie Kłos, nauczycielce przedmiotów zawodowych, mamy ich już ponad 30 - powiedział Marek Gancarz.

grupa rekonstrukcyjna ze Szczepanika
W "Szczepaniku" działa grupa rekonstrukcyjna

Portrety 49 władców Polski autorstwa Waldemara Świerzego w zestawieniu z pracami Jana Matejki i opisami historyka Marka Klatki można oglądać w szkole do 18 grudnia. - Na wystawę zapraszamy uczniów szkół wraz z nauczycielami historii. Jest to jedyna okazja, by skorzystać z tak wyjątkowej, żywej lekcji historii - dodaje dyrektor Andrzej Gregorczyk.