Maciej W. i jego żona Greta W. stanęli 5 grudnia przed Sądem Okręgowym w Krośnie. Mieszkańcy powiatu sanockiego zostali oskarżeni o popełnienie 28 przestępstw. Związane są one z nielegalnym nabyciem znacznej ilości substancji psychotropowej gamma - butyrolaktonu (GBL) oraz nielegalnym obrotem nią z Polski i Słowacji. Wnioski obrońcy spowodowały, że odczytanie aktu oskarżenia zaplanowano na połowę stycznia przyszłego roku.
W Sądzie Okręgowym w Krośnie stawił się prokurator dr Michał Gabriel-Węglowski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, oskarżeni Maciej W. i żona Greta W., która według prokuratury, miała mu pomagać w procederze oraz ich obrońca, adwokat Bartosz Rogała. Do odczytania aktu oskarżenia przez prokuratora jednak nie doszło. Obrońca złożył dwa wnioski formalne.

Pierwszy dotyczył skierowania Grety W. na specjalistyczne badania lekarskie, po których biegli mają dać odpowiedź na pytanie, czy między innymi ze względu na stan zdrowia oskarżona może brać udział w rozprawach. Przedstawił sądowi zwolnienie o niezdolności do pracy do połowy grudnia br. i zaświadczenie o leczeniu w prywatnym gabinecie lekarskim. Greta W. oświadczyła, że leczy się już od dłuższego czasu, mniej więcej od lat 2013-2014, a stan zdrowia pogorszył się w ostatnich miesiącach, gdy mąż został zatrzymany przez policję i aresztowany.

Drugi wniosek dotyczył wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym dotyczącym Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a w szczególności w zakresie dotyczącym substancji gamma - butyrolaktonu (GBL). Zdaniem obrońcy, pierwsza część aktu oskarżenia zawiera w tym zakresie wiele okoliczności wskazujących na istnienie wątpliwości związanych ze środkiem GBL.

Prokurator chciał odrzucenia zarówno wniosku dotyczącego specjalistycznych badań jak i wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego. - Kwestia wątpliwości konstytucyjnych jest subiektywnym spojrzeniem. W mojej ocenie żadnych wątpliwości konstytucyjnych nie ma, co czytelnie wyjaśnione zostało w akcie oskarżenia przy omawianiu kwestii kwalifikacji prawnej zarzucanych oskarżonym czynów - stwierdził prokurator .

Sąd, któremu przewodniczy sędzia Arkadiusz Trojanowski zdecydował, że kobietę zbada zespół biegłych lekarzy specjalistów. Wcześniej ma zostać im również dostarczona dokumentacja z dotychczasowego leczenia oskarżonej.

skład sędziowski
Sąd Okręgowy w Krośnie wyznaczył rozprawę na połowę stycznia przyszłego roku

Śledztwo pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, prowadzili funkcjonariusze Zarządu Centralnego Biura Śledczego w Rzeszowie. Zdaniem śledczych, oskarżeni wprowadzili do obrotu co najmniej 1 tonę GBL o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł. Ilość ta umożliwiłaby przygotowanie ponad 600 tysięcy "zwykłych" porcji spożywczych GBL o charakterze środka psychoaktywnego.

Według Prokuratury Krajowej, małżonkowie współdziałali ze sobą w prowadzeniu działalności gospodarczej, wykorzystując ją do dokonywania na szeroką skalę obrotu zabronioną substancją GBL. W 2018 r. Maciej W. uciekł z Polski i ukrywał się. Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania, został zatrzymany w czerwcu 2019 r. poza granicami Polski.

42-letni Maciej W. jest osobą karaną. Kilka lata temu został skazany w USA na 20 lat więzienia za sprzedaż GBL-u. Ze Stanów Zjednoczonych został deportowany do Polski. Sąd Okręgowy w Krośnie dostosował wyrok do polskiego prawodawstwa, wymierzając mu karę 8 lat pozbawienia wolności. Jak ustalono Maciej W. dokonał przemytu i nielegalnego obrotu GBL w okresie trzyletniej próby związanej z przedterminowym zwolnieniem go z odbywania kary pozbawienia wolności przez Sąd Okręgowy w Krośnie. Zdaniem prokuratury, Maciej W. handlował substancją odurzającą pod inną nazwą używając między innymi określenia, iż jest to środek czyszczący do felg, graffiti itp.

Za zarzucane przestępstwa oskarżonym grozi miedzy innymi kara pozbawienia wolności do lat 15.

---
Substancja o nazwie GBL gamma-butyrolakton (GBL) jest estrem GHB (kwasu gamma-hydroksymasłowego). W wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii od 1 lipca 2015 r. GBL stanowi substancję psychotropową (narkotyk) na równi z GHB. Substancja GBL posiada takie samo, a nawet intensywniejsze działanie psychoaktywne jak GHB, gdyż po wprowadzeniu do organizmu ulega szybkiemu przekształceniu chemicznemu do kwasu gamma-hydroksymasłowego. Kwas gamma-hydroksymasłowy (GHB) bywa wykorzystywany przez osobę przyjmującą go nie tylko świadomie, ale może zostać spożyty w sposób nieświadomy, a przy zastosowaniu odpowiedniego stężenia prowadzi do stanu przejściowej utraty kontroli nad swoim postępowaniem i późniejszej amnezji dotyczącej tego okresu. Z uwagi na swoje właściwości psychoaktywne jest on używany także na rynku narkotykowym jako tzw. "pigułka gwałtu".

Czytaj również:
Czy ksiądz udostępniał pornografię?
Usiłowanie zabójstwa w Rymanowie-Zdroju
Ciało kobiety w przepuście
Udostępnij ten artykuł znajomym: