Rekonstrukcja historyczna zabudowy miejskiej wraz z fortyfikacjami jest najnowszą atrakcją turystyczną Krosna. Została wykonana w formie makiety z brązu i znajduje się w centrum zespołu staromiejskiego jako pokrywa studni. Jest to jeden z elementów projektu dofinansowanego ze środków unijnych, którego podsumowanie odbyło się 9 grudnia na krośnieńskim rynku.
Makieta jest przestrzennym modelem historycznego miasta z przełomu XVI i XVII w. i odzwierciedla jego wizerunek zamieszczony w dziele G. Brauna i F. Hogenberga "Miasta Świata". Wykonawcą makiety jest artysta rzeźbiarz Kamil Słowik ze Starego Zamościa, absolwent ASP w Krakowie, a odlew powstał w odlewni Art-Odlew w Opolu.

Jak podkreśla Kamil Słowik, jest to syntetyczne ujęcie miasta. Pojawiają się na niej budynki istniejące, jak również te, których nie ma już w przestrzeni miejskiej. - Przeprowadziliśmy pewnego rodzaju badania, które budynki odtwarzamy i w jakiej formie. Przykładowo w przypadku renesansowego ratusza, który jest odtworzony na makiecie wykorzystano badania archeologiczne, dokumenty pisane i zarys fundamentów - powiedział Kamil Słowik.

Kamil Słowik
Kamil Słowik, wykonawca makiety Krosna

Makieta uwzględnia też między innymi bramy krakowską i węgierską z murami obronnymi i siedmioma basztami, kościół farny z dzwonnicą, kościół oo. franciszkanów, Pałac Biskupi - obecnie Muzeum Podkarpackie, synagogę, czy dawną Fabrykę Zegarów Wieżowych a obecnie Muzeum Rzemiosła. - Nie jest to dokładne odwzorowanie, a jest to poglądowa makieta, która pozwala popatrzeć na Krosno z tamtego okresu czasu i na jego rozwój - dodał Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna.

Zdaniem władz miasta, jest to dodatkowa atrakcja Krosna. - Dzięki niej zarówno mieszkańcy jak i turyści będą mogli zwiększyć swoją wiedzę na temat dziedzictwa historyczno-kulturowego Krosna. Pierwsze dni pokazują, że cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno starszych jak i młodszych, zarówno krośnian jak i przyjezdnych - stwierdził prezydent Krosna Piotr Przytocki. Makieta posiada część opisową w języku polskim, angielskim i słowackim oraz w alfabecie Braille’a.

makieta Krosna

Podczas podsumowania projektu lekcję historii z uczniami krośnieńskich szkół podstawowych przeprowadził przy nowej makiecie Piotr Burger z Muzeum Rzemiosła. Przedstawił kilka okresów z tętniącego życiem Krosna, począwszy od gotyku.

Makieta została wykonana w ramach projektu "Spojrzenie w przeszłość dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova". Był on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. Koszt wykonania samej makiety wyniósł 220 tys. zł, z czego dofinansowanie około 176 tys. zł.

Krótką lekcję historii przeprowadził Piotr Burger z Muzeum Rzemiosła


Oprócz makiety, w ramach projektu przeprowadzono ponad 50 lekcji muzealnych z zakresu historii i kultury miasta dla uczniów klas V-VII krośnieńskich szkół podstawowych, quiz o Krośnie oraz konkurs plastyczny na pracę związaną z miastem. Podsumowanie konkursu plastycznego zorganizowanego przez Muzeum Rzemiosła odbyło się w Piwnicy PodCieniami. Prace oceniało czteroosobowe jury: Małgorzata Błaż i Izabela Urbanek (Urząd Miasta Krosna) oraz Marek Burdzy (BWA Krosno) i Mariusz Kus (Muzeum Rzemiosła Krosno).

Podsumowanie konkursu plastycznego odbyło się w Piwnicy PodCieniami

Pierwsze miejsce zdobyła klasa VI b ze Szkoły Podstawowej nr 7 (nagrodą była wycieczka do Presova). Miejsce drugie zdobyła praca wykonana przez klasę VI z SP nr 5, a miejsce trzecie praca plastyczna autorstwa uczniów z klasy VI b SP nr 6.

Upominki dla szkół i uczniów wręczyli zastępca prezydenta Krosna Bronisław Baran i przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew Kubit.
Udostępnij ten artykuł znajomym: