Zakończyły się prace przy przebudowie drogi powiatowej w miejscowościach Targowiska, Widacz i Wróblik Królewski.
Zadanie realizowane przez Powiat krośnieński zakończyło przebudowę całego ciągu komunikacyjnego od miasta Krosna do drogi wojewódzkiej nr 887 we Wróbliku Szlacheckim.

W ramach zadania wykonano m.in. przebudowę konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem na łącznej długości 1 343 m (dwa odcinki), budowę dwóch odcinków chodników o szerokości 2 m o łącznej długości 424 m, budowę wyniesionego, aktywnego przejścia dla pieszych , przebudowę czterech skrzyżowań i przebudowę przepustów.

drogi powiatowe po remoncie

Inwestycja zakończyła się zgodnie z planowanym terminem. Oficjalny odbiór odbył się 11 grudnia w obecności m.in.: zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marty Jakowskiej, starosty Jana Pelczara, wicestarosty Andrzeja Guzika, etatowego członka Zarządu Powiatu Moniki Subik, przedstawicieli Gminy Miejsce Piastowe na czele z wójtem Dorotą Chilik i przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Habratem, sołtysa Targowisk oraz przedstawicieli wykonawcy.

drogi powiatowe po remoncie

Podsumowując inwestycję starosta przekazał słowa podziękowania dla Wojewody Podkarpackiego za wsparcie finansowe oraz wykonawcy i wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tak ważnej dla mieszkańców gminy inwestycji.

drogi powiatowe po remoncie

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 659 815,77 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 1 575 952 zł i wkład Gminy Miejsce Piastowe 318 376 zł.

Wykonawcą prac była firma STRABAG Sp. z o.o.
Udostępnij ten artykuł znajomym: