Szkoła Podstawowa w Iwoniczu zorganizowała konkurs "Sylwetka Noblistki - Olga Tokarczuk" którego celem miało być m.in. przybliżenie sylwetki i twórczości wybitnej Polki.
Euforia spowodowana przyznaniem Oldze Tokarczuk Nagrody Nobla w dziedzinie literatury dotarła i do Gminy Iwonicz-Zdrój. Niedługo po ogłoszeniu decyzji Komitetu Noblowskiego Szkoła Podstawowa w Iwoniczu dla uhonorowania pisarki zorganizowała konkurs pn. "Sylwetka Noblistki - Olga Tokarczuk", do którego zaprosiła uczniów szkół podstawowych powiatu krośnieńskiego.

Pomysłodawczyniami konkursu, a zarazem koordynatorkami projektu były nauczycielki Marzena Muzyka i Lucyna Szubrycht. Konkurs miał na celu m.in. przybliżenie sylwetki i twórczości wybitnej Polki, popularyzowanie czytelnictwa, zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, rozwijanie wyobraźni młodzieży oraz integrację środowisk szkolnych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Witold Kocaj.

Sylwetka Noblistki - Olga Tokarczuk

Do udziału w konkursie udało się zachęcić uczniów z 16 szkół podstawowych z terenu powiatu krośnieńskiego. Były to szkoły podstawowe z Sieniawa, Węglówki, Rogów, Ustrobnej, Wróblika Szlacheckiego, Dobieszyna, Iwonicza, Jasionki, Klimkówki, Królika Polskiego, Łężan, Komborni, Łęk Dukielskich, Krosna (nr 3 i 6) i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: teoria i prace plastyczne. Miłośnicy zdobywania informacji mogli sprawdzić się w teście wiedzy o życiu i twórczości pisarki, który odbył się 2 grudnia w Szkole Podstawowej w Iwoniczu. Przystąpiło do niego 63 uczniów. Kolejnych 94 uczniów, używając najrozmaitszych technik, wykonało portrety noblistki. Złożone prace oceniało jury w składzie: Elżbieta Jasińska - emerytowany nauczyciel j. polskiego, Sabina Józefowicz-Boczar - wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Iwoniczu oraz Jerzy Sznajder - artysta plastyk.

Sylwetka Noblistki - Olga Tokarczuk

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 12 grudnia o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej w Iwoniczu. Obecny na nim Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój złożył wszystkim uczestnikom wyrazy uznania, pogratulował wiedzy oraz umiejętności plastycznych i wręczył nagrody najwyżej ocenionym uczniom.

Wyniki konkursu - test wiedzy:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Rogach
II miejsce - ex aequo - Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim i Szkoła Podstawowa Wróblik Szlachecki
III miejsce - Szkoła Podstawowa Wróblik Szlachecki

Sylwetka Noblistki - Olga Tokarczuk

Wyniki konkursu - prace plastyczne:
Kategoria IV-VI
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Ustrobnej
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Iwoniczu
III miejsce - Szkoła Podstawowa Rogach

Sylwetka Noblistki - Olga Tokarczuk

Kategoria VII-VIII
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Dobieszynie
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Krośnie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Iwoniczu