22 grudnia, w pięknie oświetlonej i wypełnionej po brzegi - część widzów musiała niestety stać - sali Domu Ludowego w Rogach, odbył się kolejny już XXI koncert galowy konkursu kolęd i pastorałek.
W konkursie wystąpiło 15 laureatów wyłonionych w przesłuchaniach konkursowych w dniu 6 grudnia. Jury pod przewodnictwem Aleksandry Tockiej, której dzielnie towarzyszyli: Monika Twarduś oraz Maciej Betnarski spośród 90 uczestników do finału zakwalifikowało najlepszą piętnastkę.

Kilka minut po 16. koncert rozpoczął się od kilkuminutowego intro wprowadzając zebranych w nastrój koncertu i już po chwili na scenie pojawiła się pierwsza finalistka Wiktoria Cetera z utworem "Mario czy już wiesz". Na scenie pojawiła się też prowadząca tegoroczny koncert Magdalena Penar, która powitała wszystkich zebranych i rozpoczęła oficjalnie nasz koncert.

Na scenie pojawiali się kolejni finaliści, pięknie wyśpiewując kolędy i pastorałki - zaprawdę było czego posłuchać i zapewne każdy z widzów mógł podczas koncertu wytypować najpiękniejszy dla siebie utwór. Czas bardzo szybko mijał i koncert powoli dobiegał ku końcowi, jako ostatnia wystąpiła Zosia Drozd ze Studia Gama w utworze nieco rockowym "A wczora z wieczora".

Finaliści zakończyli swoje występy i jako gość specjalny na scenę wkroczył Maciej Cetnarski w swoim mini recitalu, student wydziału wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie.

Na zakończenie nadszedł wreszcie czas, na długo, bo od 6 grudnia, oczekiwane nagrody i wyróżnienia. Nagrody główne w swoich kategoriach wiekowych zdobyli: Emilia Skiba, Krystian Gizicki, Emilia Gurgul, oraz Julia Zielińska. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia specjalne, a byli to: Cetera Wiktoria, Gacek Zuzanna, Zawada Kamila, Sokołowska Katarzyna, Bałucki Adrian (duet), Forystek Lena, Puchalik Maja, Forystek Aleksandra, Węgrzyn Franciszek, Przybycień Weronika i Drozd
Zofia.

Najważniejszą nagrodę XXI Konkursu Kolęd i Pastorałek - GRAND PRIX zdobyła solistka Studia Gama - Katarzyna Such. Nagrody i wyróżnienia wręczali: zastępca wójta Magdalena Hec-Mrozek, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Habrat oraz dyrektor GOK Janusz Węgrzyn.

Podczas koncertu zbierane były datki finansowe na Stowarzyszanie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi, celem zbiórki jest zakup sprzętu zmniejszającego utratę włosów podczas chemioterapii dla Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie.