Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ostatniego, niespełna 2-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 28 przebiegającego przez miasto Krosno. Nową drogą, która kosztować będzie 56 mln zł, kierowcy pojadą jeszcze w tym roku.
Odcinek DK nr 28 na terenie Krosna został przebudowany etapami w ciągu ostatnich lat. Pozostał jeszcze odcinek ul. Podkarpackiej o długości prawie 1,8 km od skrzyżowania ul. Zręcińskiej do skrzyżowania z ul. Tysiąclecia. Ze względu na olbrzymie koszty inwestycja zostanie zrealizowana dopiero teraz.

Koszt prac na tym odcinku wyniesie, już po przetargu, prawie 56 mln zł. Miastu Krosno udało się pozyskać na ten cel ponad 30 mln zł dofinansowania z rezerwy Ministra Infrastruktury.

Z roku na rok obserwujemy coraz większe natężenie ruchu na tej drodze. Na odcinku, który nie został do tej pory rozbudowany dochodzi do wielu kolizji i wypadków, w tym również z ofiarami śmiertelnymi. - Rozwiązania, które będą zastosowane, a więc dobudowa drugiej jezdni, drugi wiadukt nad torami kolejowymi, czyli odseparowanie ruchu w obydwu kierunkach, pozwoli na znaczące zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Do tego dojdą rozwiązania pomocnicze, a więc drogi zbiorcze ułatwiające dojazd do przedsiębiorców prowadzących w tym rejonie działalność gospodarczą oraz dla mieszkańców - tłumaczy dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna.

Dzisiaj możemy zaobserwować, jak wiele jest niebezpiecznych sytuacji jadąc w kierunku Jasła za światłami na skrzyżowaniu ul. Podkarpackiej z ul. Zręcińską, gdzie kończą się dwa pasy i ruch kanalizuje się do jednego pasa. Dodatkowo część kierowców skręca w lewo do znajdujących się tam firm, blokując pas do jazdy na wprost. Te wszystkie niebezpieczne sytuacje zostaną wyeliminowane.

rozbudowa obwodnicy Krosna
Jedna z dróg przebiegać będzie przez teren, na którym jeszcze do niedawna stały garaże

Jak podkreśla dr Tomasz Soliński, władze miasta wychodzą też naprzeciw zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom, którzy postulowali usprawnienie dostępu do dzielnicy Polanka. Dzisiaj odbywa się to głównie dwoma drogami: z ul. Podkarpackiej na ul. Popiełuszki oraz z ul. Zręcińskiej na ul. Decowskiego. - Wraz z projektem rozbudowy drogi krajowej nr 28, pozyskaliśmy również 3 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych na komplementarny projekt do drogi krajowej. Jest on warty nieco ponad 6 mln zł i polega na budowie łącznika pomiędzy ul. Tysiąclecia a skrzyżowaniem drogi krajowej z ul. Tysiąclecia do ul. Popiełuszki. Jest to ważne połączenie dla mieszkańców dzielnicy Polanka oraz osób przejeżdżających przez tą dzielnicę, a także dla firm zlokalizowanych w części przemysłowej. Prace te będą postępować równolegle z rozbudową obwodnicy - mówi zastępca prezydenta Krosna.

Prace przy realizacji obydwu projektów mają potrwać do końca 2020 r. Będą się one jednak wiązać utrudnieniami w tym rejonie miasta, gdyż nastąpi duża kumulacja prac. - Będziemy starali się prowadzić prace tak, by odbywało się to, jak najniższym kosztem mieszkańców czy firm działających w tym obrębie - dodaje Tomasz Soliński.

Wykonawcą całej inwestycji jest Rejon Budowy Dróg i Mostów z Krosna wraz z konsorcjantem Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych z Krosna.

wiadukt nad torami
Wiadukt zyska lepsze parametry, większy prześwit

Obecnie trwają już prace związane z niwelacją terenu, zdjęciem warstwy wierzchniej. Niedługo rozpocznie się przepięcie sieci gazowej i energetycznej. Jeszcze w styczniu ma się rozpocząć rozbiórka jedenastu obiektów, w tym pięciu mieszkalnych, które kolidują rozbudowywaną drogą. Następnie będą wykonywane przekładki sieci ziemnych. Najbardziej skomplikowanym elementem będą prace przy wiadukcie nad torami. Wiadukt, pod którym przebiega ul. Okulickiego do ul. Marii Curie Skłodowskiej i dochodzi do ul. Baczyńskiego, zyska lepsze parametry, większy prześwit.

Na koniec tego roku będzie można przejechać płynnie od Turaszówki do wyjazdu z Krosna w kierunku Miejsca Piastowego korzystając na całym odcinku z inteligentnego systemu sterowania ruchem, czyli z tzw. zielonej fali. Dzisiaj nie działa on optymalnie na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej z ul. Tysiąclecia do skrzyżowania z ul. Zręcińską.

Udostępnij ten artykuł znajomym: