31 stycznia zakończyły się prace nad przebudową budynku zabytkowej oficyny w Jaszczwi. Jest to kolejny etap rewitalizacji Dworu Stojowskich. W budynku powstało Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej.
Zakres wykonywanych prac rozpoczętych w kwietniu 2019 roku obejmował remont dachu, drewnianego stropu nad parterem, schodów wewnętrznych oraz podbicie ław fundamentowych do głębokości 1,20 m poniżej poziomu terenu.

Zabytkowa oficyna w Jaszczwi

Przebudowane zostały ściany wewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, a także wykonano instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania. Odtworzona została dawna altana wzdłuż zachodniej i południowej ściany zewnętrznej budynku.Dokonano remontu oraz malowania elewacji budynku w systemie renowacji starego budownictwa z odtworzeniem elementów ozdobnych: boni i profili ciągnionych. Ponadto wyposażono salę projekcyjną.

Zabytkowa oficyna w Jaszczwi

Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 887.388,00 zł, z czego 500.00,00 zł zostało pokryte z dofinansowania uzyskanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.