7 lutego, w ramach projektu "Jubileusze kompozytorów polskich", odbędzie się uroczysty koncert z okazji 120. rocznicy urodzin Władysławy Markiewiczówny, polskiej kompozytorki i pianistki. Wydarzenie odbędzie się w Domu Zakonnym Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym.
Będzie to pierwsze w tym roku wydarzenie z cyklu "Jubileusze kompozytorów polskich", zainicjowanych przez Instytut Muzyki i Tańca, mających na celu dotarcie i upamiętnienie sylwetek mniej znanych polskich kompozytorów, których okrągłe rocznice przypadają w 2020 roku. Elementem projektu jest m.in. poszukiwanie informacji i śladów biograficznych kompozytorów, odzyskiwanie, często z prywatnych rąk lub zagranicznych archiwów, rękopisów nut tych kompozytorów, jak również dotarcie do spadkobierców i tworzenie archiwów, m.in. zdjęć.

Wydarzenia związane z obchodami jubileuszy będą mieć charakter otwarty, zaś ich stałym punktem będzie koncert poświęcony twórczości danego kompozytora. Organizowane będą we współpracy IMiT z samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi instytucjami kultury. Inicjatywa ma na celu także rozwój kulturowy tzw. "małych ojczyzn", gdzie kultura nie jest tak powszechnie dostępna jak w większych miastach, a każdy koncert wzbudza zainteresowanie, angażuje i nobilituje lokalną społeczność.

W ramach tegorocznej, pierwszej edycji projektu, wyłoniono 16 nazwisk twórców muzyki polskiej, którzy z różnych względów dziejowych zostali zapomniani lub, których życiorysy da się powiązać z małymi miejscowościami w Polsce.
Na początek przypominamy sylwetkę polskiej kompozytorki, pianistki i wybitnej pedagożki, której poświęcony zostanie pierwszy koncert. Władysława Markiewiczówna urodzona 5 lutego 1900 roku, była blisko spokrewniona z bł. Bronisławem Markiewiczem założycielem Zgromadzenia Michalitów w Miejscu Piastowym, gdzie odbędzie się koncert. Najbardziej kojarzona była z twórczością dla dzieci. Autorka wielu utworów fortepianowych, w tym szkoły na fortepian "Do-re-mi-fa-sol", wydanej po raz pierwszy w 1946 roku w Warszawie, potem wielokrotnie wznawianej. Komponowała też utwory wokalne do słów znanych poetów - takich jak: Tetmajer, Wyspiański, Iłłakowiczówna, Karpiński. W latach okupacji współpracowała z Karolem Wojtyłą w konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym, w Krakowie, tworząc oprawę muzyczną do przedstawień.

Markiewiczówna była także ofiarnym pedagogiem. W czasie II wojny światowej nauczała i organizowała koncerty muzyki polskiej w prywatnych mieszkaniach, zaś po wojnie objęła katedrę fortepianu w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Wykształciła wspaniałych pianistów, m.in. Wojciecha Kilara, Kazimierz Kordę czy Lidię Kozubek.

Jubileuszowe wydarzenie poświęcone Markiewiczównie rozpocznie się o godzinie 12:00 mszą świętą w Sanktuarium Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza, zaś o godzinie 13:00 zapraszamy na koncert wokalno-instrumentalny, w wykonaniu znanych artystów takich jak: Andrzej Jasiński (fortepian), Antoni Brożek (fortepian), Bernadetta Stańczyk (fortepian) i Aleksandra Stokłosa (sopran). Dodatkową atrakcją koncertu będą prawykonania utworów Kompozytorki na instrumenty dęte, zaprezentowane przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: Tymoteusza Aniszewskiego (fagot), Szymona Mikuszewskiego (klarnet) i Mateusza Zimnika (trąbka).

Organizatorzy: Instytut Muzyki i Tańca, Starostwo Powiatowe w Krośnie, Zgromadzenie Św. Michała Archanioła, Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca.

Udostępnij ten artykuł znajomym: