28 stycznia odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie, podczas którego przedstawiono informację o stanie i strukturze bezrobocia, lokalnym rynku pracy oraz działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie w 2019 roku.
Jak wynika ze statystyk rok ubiegły jest kolejnym w którym odnotowano spadek liczby osób bezrobotnych w skali całego kraju. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2019 roku wynosiła w kraju 5,2%, a w województwie podkarpackim kształtowała się na poziomie 7,9 %. Dobra sytuacja występowała w powiecie krośnieńskim i mieście Krośnie, gdzie bezrobocie wyniosło odpowiednio 5,1 % i 2,3 %.

Na koniec grudnia 2019 r. w rejestrze PUP w Krośnie zarejestrowanych było 2536 osób bezrobotnych. Z tej liczby 1841 osób to mieszkańcy powiatu krośnieńskiego. Spośród wszystkich osób zarejestrowanych najwięcej, bo 1037 stanowiły osoby długotrwale bezrobotne oraz powyżej 50 roku życia - 748 osób. W minionym roku pracownicy urzędu pozyskali 117 nowych pracodawców do współpracy oraz 1939 ofert pracy. W wyniku wydanych skierowań 787 osób podjęło pracę.

Osoby zarejestrowane w PUP mogły skorzystać z usług i instrumentów rynku pracy. Kierowane były między innymi na szkolenia, studia podyplomowe, staże, prace interwencyjne i roboty publiczne. Bezrobotni zainteresowani rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej otrzymali dotacje na prowadzenie tego typu działalności. Osoby bezrobotne do 30 roku życia korzystały z bonów: szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych oraz na zasiedlenie. PUP prowadził także działania w zakresie poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego.

W okresie sprawozdawczym urząd realizował projekty, których głównym celem była aktywizacja osób bezrobotnych. Jeden z nich był skierowany do osób młodych, które nie miały pracy, nie kształciły się i nie uczestniczyły w szkoleniach. Skorzystało z niego 330 osób. Kolejny projekt skierowano do osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy, objęto nim 67 osób. W ramach tego przedsięwzięcia bezrobotni mogli skorzystać z dotacji lub podjąć pracę na stworzonym stanowisku. Zrealizowano także program aktywizacji osób zamieszkałych na wsi, w ramach którego osoby spełniające wymagane kryteria otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Organizowano także staże w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Od lat PUP w Krośnie, we współdziałaniu z partnerami rynku pracy, angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, które nakierowane są na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację osób pozostających bez pracy. Bierze udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych z terenu swojego działania, uczestniczy w targach pracy, adresowanych do bezrobotnych oraz tych osób, które chcą zmienić pracę. Współpracuje też z wieloma instytucjami życia społecznego, poszukując w ten sposób optymalnych form wsparcia potrzebujących.

Oprócz działań skierowanych do osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie, wspiera też kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Odbywa się to w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ubiegłym roku przeszkolono w tym zakresie 260 pracowników i pracodawców, na łączną kwotę 346 tys. zł.

- Dzięki ożywieniu gospodarczemu w kraju, aktywności lokalnych przedsiębiorców i zaangażowaniu ze strony pracowników PUP w Krośnie z satysfakcją obserwujemy pozytywne tendencje na krośnieńskim rynku pracy. W roku bieżącym i następnych latach będziemy w dalszym ciągu wspierać je, wykorzystując dostępne formy działania i środki, które PUP w Krośnie ma do dyspozycji. Przeznaczymy je na aktywizację osób bezrobotnych poprzez różne formy wsparcia, aby w ten sposób zmotywować osoby pozostające bez pracy do zmiany swojego statusu i pomóc im w odnalezieniu się na rynku zatrudnienia - podkreśla wicestarosta Andrzej Guzik, przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie.

~króliczka

05-02-2020 23:20 15 33

Właśnie po latach pójdę zasilić statystyki - niedobrze mi już, ale ponieważ mam studia administracyjne i lata pracy w podobnym kierunku, ale nie w urzędzie - złożę też CV, aby to mnie do tego urzędu przyjęto... Rozumiem, że będę miała szansę? ;-) Uahahahahahaha
Odpowiedz

~Mysia

05-02-2020 20:52 15 38

Bujda, odwalają wszystkich do pierwszej lepszej pracy, zero pomocy, żeby statystyki były lepsze!
Odpowiedz

~krośnianka

05-02-2020 15:37 10 39

Co za tuba propagandowa Jestem zarejestrowana UP jako osoba po 50 -tce , pobieram jakiś zasiłek , ale nie o niego mi chodzi , ale o cokolwiek by mi zaproponowano !!! . Od kilku miesięcy NIC , żadnej pracy , żadnego szkolenia , tudzież tych innych cudów które są zawarte w artykule . Wszelakie bonusy chyba światła dziennego nie widzą a co do ofert pracy ech 35 miejsc pracy na cały powiat w tym może z 10 dla kobiet . Moim zdaniem to martwy urząd , dający pracę tym , którzy tam pracują
Odpowiedz

~garry

05-02-2020 13:04 16 35

dlaczego przy tak niskim bezrobociu urzedy pracy nie są resstruktyzowane generuja duze koszty obciazaja podatnikow a efekt ich pracy niewielki dlaczego nie są podane koszty finansowe tej instytucji
Odpowiedz

~Sąsiad

05-02-2020 09:44 14 35

Zaangażowanie pracowników PUP?
To zdanie powinno zostać hasłem roku.
Odpowiedz

~krosnianin

05-02-2020 08:48 13 40

"...i zaangażowaniu ze strony pracowników PUP w Krośnie"

ten żart zrobił mi dzień. :) Dziękuję
Odpowiedz

~alex

05-02-2020 07:47 14 33

Tylko ilu młodych ludzi, często zaraz po szkole wyjechało za granice lub do większych miast. Dlatego jest taka stopa bezrobocia.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.