Gmina Jedlicze była organizatorem spotkania dyskusyjnego Rzeki karpackie - Natura 2000, które odbyło się 30 stycznia br. w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Głównym celem realizowanego projektu jest kształtowanie proekologicznych postaw wśród społeczności lokalnych Karpat w zakresie ochrony przyrody dolin rzecznych.

Rzeki karpackie - Natura 2000 w Jedliczu

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz samorządów, stowarzyszeń, szkół i mieszkańcy.

Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki projektu "Rzeki karpackie - czysta Natura 2000", a także przedstawiono rozwiązania dotyczące ochrony przyrody, zabezpieczeń przed powodzią oraz zapobieganiu suszy.

Rzeki karpackie - Natura 2000 w Jedliczu

Prelegenci przedstawili korzyści wynikające z przyrodniczych walorów karpackich rzek, a także zaprezentowali możliwe rozwiązania problemów związanych z rzekami objętymi programem Natura 2000. Za sprawą ścieżki wirtualnej oraz multimedialnej diaporamy wszyscy przenieśli się nad brzegi urokliwej rzeki Jasiołki.

Rzeki karpackie - Natura 2000 w Jedliczu

Jednym z punktów spotkania była dyskusja o możliwych rozwiązaniach dla problemów wskazanych przez mieszkańców.
Udostępnij ten artykuł znajomym: