Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań popularyzujących wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym organizuje X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz".
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
I grupa - klasy 0-III szkoły podstawowej
II grupa - klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Wszystkie nadesłane prace ocenione zostaną przez komisję powiatową a trzy najlepsze prace w obu kategoriach wiekowych przekazane zostaną do etapu wojewódzkiego. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Prace plastyczne należy przesyłać do 28 lutego 2020 roku na adres: Placówka Terenowa KRUS w Krośnie, ul. Pużaka 53, 38-400 Krosno

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu konkursu znajdują się na stronie internatowej www.krus.gov.pl.

Udostępnij ten artykuł znajomym: