Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zorganizowało w PWSZ w Krośnie uroczystość wręczenia odznak "Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu".
Aby otrzymać odznakę "Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu" nadawaną przez Ministra Zdrowia trzeba oddać co najmniej 20 litrów krwi lub równowartość odpowiadającą tej ilości krwi.

Ewa Zawilińska
dr n. o zdr. Ewa Zawilińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

- Na pewno nie jest to proste. Honorowy dawca krwi to nie tylko bohater, ale to jest zdrowy bohater. To osoba, która świadomie stara się dbać o zdrowie, jest świadoma zagrożeń, jakie niosą ze sobą pewne ryzykowne zachowania, ale przede wszystkim jest to osoba z ogromnym sercem i empatią, której nie jest obojętny los osób, których nie znają - powiedziała dr n. o zdr. Ewa Zawilińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie w Rzeszowie otwierając uroczystość, która odbyła się 6 lutego w auli PWSZ przy ul. Kazimierza Wielkiego w Krośnie.

- Dzisiaj jest ten moment, żeby w imieniu ministra zdrowia podziękować symbolicznie za to, co robicie - dodała Ewa Zawilińska.

Stanisław Pelczar
Stanisław Pelczar odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi

Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę uhonorowany został Stanisław Pelczar, który oddał ponad 50 litrów krwi. Wcześniej otrzymał między innymi medal "Zasłużony Dawca Krwi" I stopnia.

Odznaka "Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu" została ustanowiona w 1997 r., ale nadawana jest od roku 2005. Ma kształt sześcioramiennego krzyża. Na awersie jest czerwony krzyż i wieniec z liścia laurowego a na rewersie znajduje się napis "Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

W trakcie spotkania w Krośnie uhonorowano nią ponad 110 osób.

odznaczeni honorowi dawcy krwi
Podczas uroczystości uhonorowano ponad 110 osób

Z kolei odznakę "Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie", w podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz krwiodawstwa oddziale terenowym w Krośnie, otrzymał dr n. med. Andrzej Paprocki. Odznaczenie nadawane jest przez Kapitułę działającą przy RCKiK.

- Jest to człowiek o ogromnym sercu i autorytecie. Krosno, oprócz Sanoka i Przemyśla to oddziały, w których mamy najwięcej dawców krwi i to również zasługa pana doktora Paprockiego - powiedziała Ewa Zawilińska.

dr Andrzej Paprocki
dr n. med. Andrzej Paprocki odznaczony został odznaką "Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie"

Dr nauk med. Andrzej Paprocki zaczął pracować w krwiodawstwie 12 lat temu. - Dzięki temu można było wcielać w życie stwierdzenie, że najważniejszą rzeczą, jaką człowiek może zrobić drugiemu człowiekowi to oddanie komuś kawałka siebie. Przez 12 lat udało się podwoić liczbę osób oddających krew w porównaniu z tym, co zastałem na początku. Jest to zasługa całego zespołu, który pracował razem ze mną i stwarzał taką atmosferę, że dawcy chcieli przychodzić i oddawać krew. Trzeba pamiętać, że bez dawców nie ma krwi, a bez krwi nie ma życia - powiedział dr n. med. Andrzej Paprocki, który po 12 latach zakończył pracę w krośnieńskim oddziale RCKiK.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości: