150 osób z powiatu krośnieńskiego ma skorzystać w ciągu trzech lat z Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dukli. Nosi imię św. Jana z Dukli. Twórcą i pomysłodawca przedsięwzięcia jest Kazimierz Krajmas.
Dzienny Domu Opieki Medycznej w Dukli, uroczyście otwarty 6 lutego, prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej "Medicus-Dukla" a projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej w ciągu trzech lat będzie mogło skorzystać z opieki 150 osób niesamodzielnych, w tym 90 kobiet i 60 mężczyzn z powiatu krośnieńskiego. Zgodnie z założeniami, w gronie tym ma być 34 osób leżących a minimum połowa z wszystkich uczestników projektu ma mieć powyżej 65 lat. W każdym turnusie będzie mogło brać udział 15 osób. Dom znajduje się w budynku przy ul. Trakt Węgierski 16 należącym do spółki "Medicus".

otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dukli

- Ma on bardzo bogatą historię, a pierwsze zapiski pochodzą z XVI wieku i mówią, że był to pałac mieszczański. Przez lata spełniał różne funkcje. Był siedzibą rady miejskiej, było też tutaj kasyno, poczta, wyszynk, biblioteka, przedszkole gminne. W czasie II wojny światowej na jedną z części spadł bomba, która na szczęście nie wybuchła, ale uszkodziła dach. Wielokrotnie był przebudowywany i rozbudowywany - powiedziała Renata Krajmas, prezes spółki "Medicus-Dukla".

W latach 50. ubiegłego stulecia zaczęła tutaj działać przychodnia i izba porodowa. Od tego czasu budynek kojarzony jest głównie z opieką medyczną. W 2003 r. został zreprywatyzowany i oddany rodzinie hrabiów Tarnowskich a następnie odkupiony od nich w 2013 r. przez firmę Medicus. - Obecnie posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i udzielamy między innymi świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla ponad 4 tysięcy pacjentów. W ramach NFZ przyjmuje również kilku lekarzy specjalistów oraz stomatologów. Są też gabinety prywatne - dodała Renata Krajmas.

otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dukli

Po spełnieniu wielu warunków, końcem sierpnia ub. roku, udało się podpisać umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na powstanie Dziennego Domu Opieki Medycznej im. Jana z Dukli. - Staraliśmy się o jego powstanie już od kilku lat. Za trzecim podejściem udało się zdobyć środki na jego stworzenie i funkcjonowanie - opowiada Kazimierz Krajmas, pomysłodawca i twórca DDOM w Dukli. - Jest on dedykowany seniorom oraz innym osobom potrzebującym dodatkowej opieki medycznej i pomocy w powrocie do zdrowia bezpośrednio po hospitalizacji. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 pacjenci mają zapewnioną bezpłatną opiekę wraz z transportem i wyżywieniem.

Uczestniczący w uroczystym otwarciu marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślił, że w skali województwa na podobne placówki wydano prawie 240 mln zł. - W powiecie krośnieńskim mieliśmy do tej pory "białą plamę". Staramy się, by pieniądze unijne były wydawane na wielkie inwestycje związane z budową dróg, kanalizacji, szkół, ale żeby również wydatkowane na takie zadania. Są one niezwykle ważne w codziennym życiu - stwierdził marszałek Władysław Ortyl.

otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dukli

W otwarciu wzięli udział również między innymi przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Krężałek wraz z radną Józefą Winnicką-Sawczuk, zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg. Obiekt poświęcili proboszcz dukielskiej parafii ks. Stanisław Siuzdak i o. Tacjan Mróz, gwardian klasztoru oo. Bernardynów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystego otwarcia:
Udostępnij ten artykuł znajomym: