Wójt Sławomir Stefański na spotkaniu w Ustrobnej przekazał wicemarszałek Sejmu petycję z prośbą o pomoc dla samorządów poszkodowanych w wyniku restrukturyzacji PBS w Sanoku.
Przymusowa restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku została ogłoszona 17 stycznia. W jej wyniku Bankowy Fundusz Gwarancyjny zablokował na rachunkach 34 samorządów około 80 mln zł. W grupie tej znalazła się również gmina Wojaszówka, która utraciła ponad 3,6 mln zł.

W trakcie spotkania z Małgorzatą Kidawą-Błońską, które odbyło się w sobotę, 15 lutego w Ustrobnej, wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański przekazał wicemarszałek Sejmu pismo z prośbą o pomoc. Przedstawił w nim listę instytucji, do których zwrócił się z prośbą o pomoc, w tym do prezydenta RP, premiera, ministrów, prezesa NIK, a także przedstawił harmonogram spotkań, które odbyły się w tej sprawie.

- Po upływie niemal miesiąca od momentu rozpoczęcia restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i poniesienia strat finansowych, poszkodowane samorządy nie otrzymały żadnych satysfakcjonujących instrukcji ani mechanizmów umożliwiających odzyskanie utraconych pieniędzy, w tym funduszy pomocowych. Jedyny konkret i propozycja to kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego - napisał wójt Sławomir Stefański.

Jak dodał, skradzione zostały pieniądze na rozwój i funkcjonowanie gminy Wojaszówka. - Sytuacja sprawia, że czujemy się opuszczeni, oszukani, okradzeni i zatracamy wiarę w uczciwość państwowego systemu prawnego - stwierdził Sławomir Stefański.

W spotkaniu w Ustrobnej uczestniczył również starosta strzyżowski Bogdan Żybura oraz wójt gminy Korczyna Jan Zych.