Mieszkańcy powiatu krośnieńskiego opowiedzieli się w konsultacjach społecznych za włączenia części terenów położonych w gminie Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe do miasta Krosna.
Znany jest wynik konsultacji społecznych w powiecie krośnieńskim, których celem było uzyskanie opinii mieszkańców powiatu w sprawie włączenia części terenów położonych w gminie Krościenko Wyżne (część obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) i gminie Miejsce Piastowe (część obrębu ewidencyjnego Targowiska i Łężany) do miasta Krosna.

Konsultacje trwały blisko pięć tygodni od 13 stycznia do 13 lutego 2020 br. Za pośrednictwem strony internetowej powiatu krośnieńskiego mieszkańcy mogli oddać swój głos. Uprawnionymi były wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające czynne prawo wyborcze, stale zamieszkałe na terenie powiatu krośnieńskiego.

W konsultacjach przeprowadzonych w formie badania elektronicznego wzięło udział 470 mieszańców. Spośród 459 ważnie udzielonych odpowiedzi, 313 opowiedziało się za, 143 było przeciw o 3 osoby wstrzymały się.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Rady Powiatu, która zgodnie z ustawowym terminem ma trzy miesiące, od daty wpływu pisma od Prezydenta Miasta Krosna, na wyrażenie opinii.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Ministrów.

Udostępnij ten artykuł znajomym: