Posłanka Joanna Frydrych (PO) przedstawiła poprawki zgłoszone przez nią do budżetu na 2020 rok, które mogą w znacznym stopniu poprawić dostępność komunikacyjną południowej części Podkarpacia. Wszystkie zostały odrzucone przez posłów koalicji rządzącej.
Joanna Frydrych (Platforma Obywatelska) spotkała się z dziennikarzami we worek 18 lutego na konferencji prasowej na krośnieńskim rynku. W spotkaniu uczestniczyli również działacze PO z Krosna: Daria Balon i Zbigniew Ungeheuer.

Joanna Frydrych podkreśliła, że nasz region rozwija się bardzo dobrze. Jednak dzieje się tak tylko i wyłącznie dzięki samorządowcom i rodzimym przedsiębiorcom. - Prawo i Sprawiedliwość myśli sobie, że skoro zdobyło Podkarpacie, to już nie należy inwestować w ten region. Złożyłam do budżetu sześć poprawek regionalnych, które przyspieszyłyby rozwój naszego regionu. Zaproponowane przeze mnie inwestycje pomogłyby w dostępności terenów inwestycyjnych potencjalnym inwestorom, chcącym tworzyć nowe miejsca pracy - powiedziała Joanna Frydrych.

Wśród zaproponowanych przez nią inwestycji, które można byłoby zacząć realizować w tym roku, znalazły się: budowa węzła autostrady A4 - węzeł Pilzno do drogi krajowej nr 84 w ciągu drogi krajowej nr 73 (20 mln zł w budżecie na 2020 r.), budowa nowej drogi S19 na odcinku Babica - Barwinek (30 mln zł), budowa drogi z Krosna do Sanoka (50 mln zł) oraz z Krosna do Jasła (50 mln zł) o parametrach drogi GP w ciągu drogi krajowej nr 28, dofinansowanie modernizacji drogi wojewódzkiej 991 Krosno - Lutcza (10 mln zł) oraz budowa łącznicy kolejowej Jedlicze LK 108 - Szebnie LK 106 (2 mln zł).

konferencja Joanny Frydrych

- Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że wszystkie te poprawki zostały odrzucone głosami posłów koalicji rządzącej - stwierdziła posłanka PO. Jak dodała, w jedlickiej rafinerii ma powstać nowa instalacja i mówi się, że ma przejeżdżać średnio w miesiącu około dwa tysiące TIR-ów. - I teraz pytanie: którędy i jaką drogą i co się stanie z tymi drogami, które są obecnie w takim, a nie innym stanie - powiedziała posłanka.

Bardzo oczekiwana przez mieszkańców i turystów odwiedzających nasz region jest szczególnie budowa drogi S19. - Ministerstwo Infrastruktury przygotowało mapę obwodnic, które są zaplanowane w najbliższym czasie do realizacji. Jest na niej zaznaczona między innymi obwodnica Miejsca Piastowego. Nie jest to jednak obwodnica, tylko zjazd z drogi S19 i będzie realizowany w I kwartale 2024 r. Obecnie nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie ze względu ustawienie nowego korytarza drogi S19. Moim zdaniem droga ta nie powstanie do 2025 r., choć czekamy na nią wszyscy - dodała Joanna Frydrych.

konferencja na rynku w Krośnie

Zdaniem Darii Balon, nikogo nie trzeba przekonywać, jak istotne są te propozycje inwestycji dla naszego regionu i mieszkańców oraz dla usprawnienia komunikacji. - Posłowie partii rządzącej powinni zabiegać o ich realizację, ale głosują przeciwko. Mieszkańców nie interesują rozgrywki partyjne, tylko to, czy osoba, która uzyskała mandat utożsamia się z regionem i dba o realizację inwestycji i o mieszkańców - podkreśliła Daria Balon.

- Jeśli Krosno odpadnie od nowoczesnego tzw. krwiobiegu komunikacyjnego, będzie to dla nas niezwykle trudne. Budowane dróg, łącznicy kolejowej i wiara w to, że powstanie S19, która połączy nas z Europą, jest bardzo ważne. Musimy zrobić wszystko, by realizować te zamierzenia - dodał Zbigniew Ungeheuer.

Zbigniew Ungeheuer
Zbigniew Ungeheuer

Posłanka odniosła się też do twierdzeń premiera Mateusza Morawickiego, że budżet naszego kraju na 2020 rok jest zrównoważony. - To jest kłamstwo. Prawdziwy deficyt to 52 miliardy złotych. Tyle brakuje w sektorze finansów publicznych, by pokryć zaplanowane wydatki - stwierdziła Joanna Frydrych.

Dodała też, że PiS przez cztery lata zrealizował tylko dwie spośród bardzo wielu obietnic: obniżył wiek emerytalny i 500+. - Ale jakim kosztem? Brakuje pieniędzy na ochronę zdrowia, edukację, inwestycje publiczne, na godne płace dla lekarzy rezydentów, nauczycieli, urzędników. Brakuje na wszystko, a to znaczy, że chaos w szpitalach, na SOR-ach, w szkołach, sądach jeszcze się pogłębi - dodała posłanka PO.

Zwróciła też uwagę na dwie, z wielu poprawek Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska do tegorocznego budżetu. Pierwsza z nich jest bardzo ważna z punktu widzenia tego, co dzieje się w tej chwili w onkologii. Zaproponowano 2,5 miliarda na walkę z nowotworami, gdzie są ogromne potrzeby. - PiS odrzuciło tę poprawkę, a 2 miliardy przekazało na telewizję publiczną. Apelujemy do pana prezydenta, by tego nie podpisywał, a pieniądze wróciły na walkę z nowotworami - stwierdziła Joanna Frydrych.


Koalicja Obywatelska zaproponowała też 19 mln zł na dodatki do emerytur dla druhów z ochotniczych straży pożarnych, którzy przez 10 lat biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Koalicja rządząca również i tę poprawkę odrzuciła.