W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie rozpoczęły się prace związane z modernizacją i rozbudową instalacji biologicznej. Wartość prac to blisko 25 mln zł (netto).
Koncepcja modernizacji biologicznej części instalacji ZUO i stosowane w niej technologie oraz rozwiązania zakładają wyeliminowanie jakichkolwiek uciążliwości odorowych z tej instalacji.

Proces biologicznego przetwarzania odpadów będzie odbywał się w 22 szczelnych i hermetycznych bioreaktorach żelbetonowych, a powietrze poprocesowe, emitowane do środowiska, będzie oczyszczane w systemie zamkniętym, w tzw. wentylatorni, przez płuczkę wodną i biofiltr. Do atmosfery uchodzić będzie powietrze oczyszczone i pozbawione uciążliwych zapachów.

modernizacja i rozbudowa instalacji biologicznej MPGK Krosno

- Ogłaszając przetarg postawiliśmy bardzo wysokie wymagania w zakresie ograniczenia uciążliwości zapachowej. Wykonawca zapewnia nas, że spełni te wymagania oraz że skuteczność biofiltra będzie wynosić ponad 90 proc., a zastosowane w niej rozwiązania technologiczne będą gwarantować pełną hermetyzację procesów. Będzie ona spełniać najbardziej rygorystyczne wymogi unijne - tłumaczy Janusz Fic, prezes MPGK - Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Obecnie w części biologicznej ZUO trwają prace ziemne, związane z zagospodarowaniem terenu i lokalizacją powstającej infrastruktury oraz całego zaplecza technicznego. Niebawem ruszy budowa hali przygotowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, w której będzie następował proces czasowego ich magazynowania, oraz rozdrabniania odpadów zielonych (np. gałęzi, liści). Powstanie także hermetyczna kompostownia, w której odbywać się będzie całość procesów przetwarzania biologicznego odpadów w warunkach tlenowych.

modernizacja i rozbudowa instalacji biologicznej MPGK Krosno

Jak dodaje prezes Janusz Fic, należy wdrażać takie rozwiązania i stosować takie technologie, aby jak najmniej ciążyć otoczeniu. - Dlatego po zakończeniu prac nasza nowa instalacją będzie neutralną dla środowiska i otoczenia - mówi Janusz Fic.

Modernizację i rozbudowę części biologicznej instalacji przetwarzania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów wykonuje firma AK NOVA z Poznania, która wygrała przetarg i realizuje inwestycję w formule "zaprojektuj i buduj". Wartość wszystkich prac to blisko 25 mln zł (netto). Mają się one zakończyć w I kwartale 2021 r.

modernizacja i rozbudowa instalacji biologicznej MPGK Krosno

Jest to kolejna inwestycyjna MPGK - Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego (obok modernizacji części mechanicznej ZUO i budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów) prowadzona w ramach projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego", który integruje 28 podkarpackich samorządów.