Zarzut psychicznego znęcania się nad Edwardem L. - członkiem NSZZ "Solidarność" postawił prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie Józefowi W., byłemu funkcjonariuszowi Służby Bezpieczeństwa z Krosna.
Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie ustalił, że działania oskarżonego Józefa W., który był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji w Krośnie zostały podjęte wobec Edwarda L. od 27 grudnia 1981 roku do 1984 roku w Potoku i w Krośnie i polegały na przekroczeniu przysługujących funkcjonariuszowi uprawnień służbowych.

- Oskarżony wielokrotne kierował wobec pokrzywdzonego groźby pozbawienia wolności oraz spowodowania zwolnienia go z pracy i nieotrzymania jakiejkolwiek innej, często bezpodstawnie wzywał go do siedziby KW MO w Krośnie, regularnie nachodził w miejscu pracy i miejscu zamieszkania, dokonywał przeszukań mieszkania - poinformowała prokurator Beata Śmiechowska, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Krośnie. Czyn zarzucany oskarżonemu zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.