Po 54 tys. zł może otrzymać 90 bezrobotnych z Krosna oraz gmin Korczyna i Jedlicze, którzy założą działalność gospodarczą. Wszystko w ramach "Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023".
W ramach programu rewitalizacji prowadzone są różnego rodzaju działania. W tym momencie szczególnie istotny jest projekt firmy "Stawil" z Rzeszowa. Skierowany jest on do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo z terenu Krosna oraz z dwóch gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego: Jedlicza i Korczyny.

- Dzięki projektowi będzie istniała możliwość wsparcia w uruchomieniu działalności gospodarczej dla mieszkańców Krosna, Jedlicza i Korczyny. Dodatkowe punkty przy ubieganiu się o wsparcie w kwocie 23 050 zł na zakup sprzętu i wyposażenia mają mieszkańcy dzielnicy Polanka, gdzie jest między innymi największy wskaźnik bezrobocia w Krośnie, osiedla Południe oraz Śródmieścia i Tysiąclecia - informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna.

Tomasz Soliński
dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna

Dodatkowo przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej osoba taka będzie otrzymywała miesięcznie do 2600 zł wsparcia pomostowego na koszty związane z utrzymaniem firmy, w tym opłacenie ZUS, podatków, czynszu itp.

- Do pierwszej tury rekrutacji, która właśnie ruszyła i potrwa do 6 marca, mogą przystąpić osoby mające 30 lat lub więcej, które są bezrobotne lub bierne zawodowo. Dodatkowo muszą spełniać jedno z wybranych kryteriów: być kobietą, mieć 50 lat lub więcej, być bezrobotnym powyżej 12 miesięcy, być osobą z niepełnosprawnościami, posiadać wykształcenie średnie lub niższe - tłumaczy Tomasz Wilusz, wiceprezes firmy "Stawil" z Rzeszowa.

Tomasz Wilusz
Tomasz Wilusz, wiceprezes firmy "Stawil"

Aby ułatwić mieszkańcom staranie się o pieniądze z projektu, od 3 do 6 marca (wtorek, środa od 08:00 do 11:00, czwartek, piątek od 11:00 do 14:00) uruchomiony zostanie specjalny punkt w Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance, w którym będzie można uzyskać informacje o warunkach udziału w projekcie i warunkach otrzymania dofinansowania oraz o wszystkich dokumentach, jakie należy złożyć i w jakim terminie, aby być zakwalifikowanym do I tury a także złożyć dokumenty rekrutacyjne. Kolejne tury zaplanowano przed końcem II kwartału tego roku i ostania we wrześniu.

- Jest to niezwykle ważne dla naszego miasta, gdyż powstaną nowe pomysły, z którymi wystąpią osoby chcące założyć działalność gospodarczą i być może dodatkowe jeszcze miejsca pracy. Mieszkańcy Krosna będą rywalizować z mieszkańcami dwóch pozostałych gmin o otrzymanie dofinansowania - twierdzi Tomasz Soliński.

ulotka informacyjna
Z projektu będzie mogło skorzystać 90 bezrobotnych z Krosna oraz gmin Korczyna i Jedlicze

Warto wspomnieć, że Dzielnicowy Dom Ludowy w Polance wraz z otoczeniem został zrewitalizowany w ramach projektu realizowanego przez miasto Krosno w partnerstwie z Muzeum Podkarpackim w Krośnie oraz Cechem Rzemiosł Różnych w Krośnie "Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej".

- Obiekt ma teraz pełnić przede wszystkim funkcje społeczno-aktywizacyjne dla mieszkańców dzielnicy, będzie również służył jako baza do realizacji projektów "miękkich", w tym projektu realizowanego przez firmę "Stawil" - dodaje Tomasz Soliński.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące projektu firmy "Stawil" można uzyskać na stronie: wsparciemofkrosno.stawil.pl w biurze projektu przy ul. Langiewicza 29 w Rzeszowie oraz pod numerami telefonu: 793 795 130 lub 17 307 00 90.

- Zachęcamy do skorzystania z tej atrakcyjnej możliwości wsparcia swojego pomysłu, która jest bezpieczną formą sprawdzenia się w biznesie i na otwartym rynku - mówi Dagmara Lech, wiceprezes "Stawilu".

Konferencja prasowa podczas której przedstawiono założenia programu, odbyła się w czwartek 27 lutego. Zapis wideo:

Udostępnij ten artykuł znajomym: