Ponad 400 uczniów z blisko 30 szkół podstawowych wzięło udział w imprezie zorganizowanej 28 lutego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.
W tym roku "Dzień Zawodowca" został zorganizowany w krośnieńskim "Szczepaniku" już po raz czwarty. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali dla swoich gości z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych wiele atrakcji, a wszystko to miało na celu zapoznanie się uczniów z możliwie wielu aspektami nauki i pracy w zawodach nauczanych w ZSP nr 1 w Krośnie.

- Nasza oferta jest bardzo bogata. Obejmuje zawody najogólniej ujmując ekonomiczno-usługowe, o szerokim profilu nauczania, atrakcyjne zarówno dla dziewcząt jak i chłopców, dające szerokie możliwości zatrudnienia. Mam nadzieję, że udział w tym spotkaniu pomoże uczniom dowiedzieć się o specyfice danego zawodu, ale również dostarczy dobrej zabawy - powiedział Andrzej Gregorczyk, dyrektor ZSP nr 1 w Krośnie.

uczniowie szczepanika i goście
W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 uczniów z blisko 30 szkół podstawowych

28 lutego do "Szczepanika" przyjechali uczniowie praktycznie całego dawnego województwa krośnieńskiego. - Dążymy do tego, by kształcenie zawodowe odzyskało na renomie i cieszyło się jak największym zainteresowaniem. Swoją ofertę staramy się pokazać w jak najciekawszej formie. Uczniowie mogli skorzystać z naszych porad i zapoznać się z nasza ofertą w branży ekonomicznej, handlowej i spedycyjnej, turystycznej i hotelarskiej. Była również strefa relaksu - dodała Angelika Majkut, wicedyrektor ZSP nr 1, koordynator "Dnia Zawodowca".

Spotkaniu towarzyszyły finały trzech konkursów pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Krosna: Junior Master of English, IV Podkarpackiego Konkursu Turystycznego oraz Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy "Jan Szczepanik - polski Edison". Wzięło w nich udział 60 uczniów.W "Dniu Zawodowca" uczestniczyli również przedstawiciele pracodawców, z którymi szkoła na co dzień współpracuje. Przed kilkoma miesiącami ZSP nr 1 podpisał umowę partnerską z firmą Merkury Market. - Mamy nadzieję, że umowa przyniesie korzyści zarówno szkole, uczniom jak i naszej firmie. Uczniowie, oprócz praktyk i staży, mogą otrzymać od naszej firmy stypendia i nagrody dla najlepszych. Postanowiliśmy też sfinansować kurs prawa jazdy dla dwóch uczniów w ciągu roku - powiedział Stanisław Leśniak, specjalista ds. rekrutacji w Merkury Market.

Dzień zawodowca w Szczepaniku

"Szczepanik" współpracuje też od kilku lat z Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie w zakresie realizacji praktyk i stażów. - Przyjmujemy uczniów na praktyki miesięczne oraz na staże zawodowe w okresie wakacji. Warto dodać, że staże są płatne. Uczniowie mogą zapoznać się wówczas z pracą w czasie zmożonego ruchu turystycznego i naprawdę mają wtedy co robić - dodała Ewelina Guzik, specjalista ds. marketingu CDS w Krośnie.

pokaz mody
Jedną z atrakcji był pokaz mody

W nowym roku szkolnym ZSP nr 1 w Krośnie oferuje kształcenie w liceum ogólnokształcącym (profile: humanistyczny, promedyczny, pożarniczy) oraz technikum (technik: ekonomista; handlowiec; hotelarstwa; organizacji turystyki; spedytor; przemysłu mody),