Poseł Marek Rząsa (KO) wysłał pismo do dyrektorów 10 szpitali na terenie Podkarpacia z pytaniami o stan przygotowań placówek do działań w warunkach pandemii koronawirusa oraz najpilniejszych potrzeb, niezbędnych do realizacji zabezpieczenia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu szpitala.
Jedno z pism trafiło również do Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

- Sytuacja, przed jaką stajemy dziś jako społeczeństwo, wymaga wielkiej odpowiedzialności, wysiłku, odpowiedzialności i solidarności. To jak poradzimy sobie z pandemią koronawirusa zależy od nas wszystkich, niemniej jednak to służby medyczne: lekarze, pielęgniarki, personel medyczny i niemedyczny placówek służby zdrowia staje dziś na pierwszej linii frontu. To Wasza wiedza, poświęcenie i zaangażowanie decydują dziś o tym w jakim stopniu uda się przeciwdziałać najstraszniejszym skutkom pandemii. Nie możemy jednak zapominać, że przychodzi Wam dziś pracować w szczególnie trudnych warunkach, a zabezpieczenie w niezbędne środki bezpieczeństwa to niezbędne minimum, pozwalające pełnić służbę z zachowaniem bezpieczeństwa osobistego, Waszych rodzin i pacjentów. W związku z powyższym pozostaję w pełnej dyspozycji i deklaruję wszelkie możliwe wsparcie w realizacji prowadzonych przez Was działań, w szczególności podejmowania interwencji w sytuacji występowania braków w niezbędnym wyposażeniu, czy w przypadku konieczności wdrażania nowych rozwiązań systemowych - napisał poseł Marek Rząsa.

Mając świadomość, że obecnie wszystkie siły musimy kierować na bezpośrednie działania ograniczające rozszerzającą się pandemię, jednak mając na uwadze liczne apele lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych oraz prośby i głosy wyborców, zwrócił się z prośbą o pilne udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jaka w kierowanej przez Pana placówce jest liczba łóżek, z wyszczególnieniem łóżek wolnych, bądź mogących być przeznaczonych dla potencjalnych pacjentów zarażonych koronawirusem?

2. Jaka w kierowanej przez Pana placówce jest ogólna liczba sprawnych respiratorów oraz respiratorów obecnie wolnych, przeznaczonych do ratowania pacjentów zarażonych koronawirusem?

3. Jaki jest poziom zapasów środków bezpieczeństwa osobistego: kombinezonów, rękawiczek, maseczek, środków do dezynfekcji itp. (na ile dni wystarczą obecne zapasy, czy występują problemy z uzupełnianiem zapasów?)

4. Czy oddziały lub sale przeznaczone dla potencjalnych pacjentów zarażonych koronawirusem wyposażone są w niezbędne śluzy bezpieczeństwa oraz inne niezbędne środki bezpieczeństwa? Jeżeli występują braki, to w jakim zakresie?

5. Czy kierowanej przez Pana placówce wykonywane są testy na obecność koronawirusa? Jeśli tak, to jaki jest obecny zapas testów, a jaki jest niezbędny w Pana ocenie? Jeżeli nie, to do jakiego laboratorium są (będą) przesyłane testy i jaki jest (będzie) szacunkowy czas oczekiwania na wyniki?

6. Czy w obecnej sytuacji występują braki w obsadzie personelu szpitala i czy personel został dodatkowo przeszkolony pod kątem postępowania w sytuacji pandemii koronawirusa?

7. Jakie widzi Pan niebezpieczeństwa w systemie, a w związku z tym również w kierowanej przez Pana placówce i jakie działania w związku z tym uznaje za niezbędne i jakiej pomocy ze strony służb publicznych w ich realizacji oczekuje?