W mieście Krośnie przygotowane zostały na chwilę obecną 22 miejsca do kwarantanny dla mieszkańców Krosna powracających z zagranicy.
Od 15 marca po powrocie do Polski obowiązuje obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna. Kwarantanna odbywa się pod adresem, który podaje się w karcie lokalizacyjnej.

Mieszkańcy Krosna, którzy chcą odbyć kwarantannę w miejscu wyznaczonym przez miasto proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu: 13 43 204 59 codziennie w godz. od 08:00 do 19:00. W godzinach nocnych zgłoszenia przyjmuje Policja.

Miejsca do kwarantanny znajdują się w internacie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie przy ul. Czajkowskiego.

kwarantanna w Krośnie

W przypadku większego zapotrzebowania, dodatkowe miejsca mogą zostać uruchomione w hotelach na terenie miasta. W tej sprawie prowadzone są wstępne rozmowy z właścicielami obiektów.